Služby - 410604-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

21/11/2015    S226

Luxembursko-Luxemburg: Prehľad obsahu a prezentácia správ Dvora audítorov (KPI 3)

2015/S 226-410604

Nedokončené konanie

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 7.5.2015, 2015/S 88-157967)

Európsky dvor audítorov, do rúk: oddelenie pre obstarávacie konania a zmluvy, 12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Luxemburg, LUXEMBURSKO. Tel. +352 4398-47611. Fax +352 4398-46667. E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu


Poznámka:

Zákazka nebola pridelená.

Z dôvodov účinnosti a hospodárnosti a v dôsledku meniacich sa potrieb obstarávateľa bude Dvor audítorov revidovať súťažné podmienky. V tejto súvislosti môže byť zákazka opäť zverejnená a Dvor audítorov môže zvážiť prideliť zákazku 1 posudzovateľovi namiesto 2 posudzovateľov.