Dodávky - 411503-2021

Submission deadline has been amended by:  469632-2021
TINázovSlovensko-Bratislava: Zabezpečovacie zariadenie
NDČíslo zverejnenia oznámenia411503-2021
PDDátum uverejnenia13/08/2021
OJČíslo vydania série S úradného vestníka156
TWMesto kupujúcehoBRATISLAVA
AUOficiálny názov kupujúcehoMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky (00151866)
OLPôvodný jazykSK
CYKrajina kupujúcehoSK
AATyp kupujúceho1 - Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán
HAInštitúcia/agentúra EÚ-
DSDokument bol zaslaný09/08/2021
DTLehota na predloženie27/09/2021
NCTyp zmluvy2 - Dodávky
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie5 - Európska únia s účasťou krajín GPA
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky1 - Najnižšia cena
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)35121000 - Zabezpečovacie zariadenie
RCMiesto plnenia (NUTS)SK
SK01
IAInternetová adresa (URL)http://www.minv.sk/
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ