Služby - 417772-2018

TINázovLuxembursko-Luxemburg: Chafea/2018/Zdravie/10 zaoberajúca sa oblasťou EÚ súvisiacou s požívaním alkoholu - pilotné krátke intervencie na zníženie rizika FAS / FASD (fetálny alkoholový syndróm / poruchy súvisiace s fetálnym alkoholovým syndrómom)
NDČíslo zverejnenia oznámenia417772-2018
PDDátum uverejnenia26/09/2018
OJČíslo vydania série S úradného vestníka185
TWMesto kupujúcehoLUXEMBURG
AUOficiálny názov kupujúcehoVýkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (Chafea), Health and Food Safety Unit
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoLU
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚAgentúry
DSDokument bol zaslaný21/09/2018
DTLehota na predloženie07/11/2018
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia2 - Dodatočné informácie
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)15910000 - Destilované alkoholické nápoje
RCMiesto plnenia (NUTS)00
IAInternetová adresa (URL)http://ec.europa.eu/chafea/
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ