Služby - 419840-2017

24/10/2017    S204

Malta-Valletta: Poskytnutí dočasných služeb pro Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) v Řecku

2017/S 204-419840

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
Poštovní adresa: MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour
Obec: Valletta
Kód NUTS: MT0 MALTA
PSČ: MRS 1917
Země: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.easo.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2965
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Azyl.

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytnutí dočasných služeb pro Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) v Řecku.

Spisové číslo: EASO/2017/576.
II.1.2)Hlavní kód CPV
79621000 Zajišťování kancelářského personálu
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

EASO má v úmyslu uzavřít rámcové smlouvy na poskytování dočasných služeb prostřednictvím zpřístupňování dočasných zaměstnanců pro agenturu s možností vyslání do jiných partnerských institucí, s předem určeným časovým rámcem a v souladu s požadovanými profily kompetencí.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 43 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: EL Not specified
II.2.4)Popis zakázky:

EASO má v úmyslu uzavřít rámcové smlouvy v kaskádě o zajištění dočasných služeb v Řecku.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 43 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Rámcová smlouva se automaticky prodlužuje 3krát, pokaždé o 12 měsíců, až na maximální celkovou dobu trvání 48 měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 3
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 23/11/2017
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 30/11/2017
Místní čas: 10:00
Místo:

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO), MTC blok A, Winemakers Wharf, Grand Harbour Valletta, MRS 1917, MALTA.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

nanejvýše 2 oprávnění zástupci za každého uchazeče, předem oznámení úřadu EASO.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

EASO si vyhrazuje právo na navýšení odhadované hodnoty rámcových smluv maximálně o 50 % v souladu s článkem 85 finančního nařízení EASO a čl. 134 odst. 1 písm. f) prováděcích pravidel. V takových případech EASO a úspěšný uchazeč využijí jednacího řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce na nové služby nebo práce spočívající v opakování podobných služeb nebo prací svěřených hospodářskému subjektu, kterému byla ze strany EASO zadána původní zakázka.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4302-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
12/10/2017