Služby - 420390-2016

Zobraziť úsporné zobrazenie

30/11/2016    S231

Luxembursko-Luxemburg: Preprava expresnej pošty

2016/S 231-420390

Oznámenie o korigende

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 4.11.2016, 2016/S 213-387424)

Európska komisia, bâtiment Ariane 01, bureau A1/048, L-2920 Luxembourg, LUXEMBURSKO. Kontakt: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres». Tel. +352 4301-31938. Fax +352 4301-32109. E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu

Namiesto 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

2.12.2016 ...

Viď 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

5.12.2016 ...