Služby - 423060-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

13/12/2014    S241

Belgicko-Brusel: Údržba a oprava všetkých reprodukčných zariadení Európskej komisie v Bruseli

2014/S 241-423060

Nedokončené konanie

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 30.8.2014, 2014/S 166-295716)

Európska komisia, do rúk: OIB.DR.2 Financie a verejné obstarávanie, CSM 1 05/43, 1049Brusel, BELGICKO. Kontakt: Úrad pre infraštruktúru a logistiku – Brusel. Tel. +32 22986989. Fax +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu


Poznámka:

Výberové konanie bolo vyhlásené za neúspešné.

Nebola doručená žiadna ponuka.