Stavební práce - 424756-2020

11/09/2020    S177

Česko-Praha: Výstavba silnic

2020/S 177-424756

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 157-380876)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Národní identifikační číslo: 65993390
Poštovní adresa: Na Pankráci 546/56
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 145 05
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Hana Urbánková
E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 954912338
Fax: +420 954912338
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.rsd.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

I/44 Bludov - obchvat

Spisové číslo: 14PT-000727
II.1.2)Hlavní kód CPV
45233120 Výstavba silnic
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Stavba řeší novou čtyř pruhovou, směrově rozdělenou komunikaci, s dvěma mimoúrovňovými křižovatkami.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
08/09/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 157-380876

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 06/11/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 09/11/2020
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 06/11/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 09/11/2020
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: