Služby - 424985-2021

20/08/2021    S161

Česko-Praha: Ukládání dat

2021/S 161-424985

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 146-387532)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: ČESKÝ ROZHLAS
Národní identifikační číslo: 45245053
Poštovní adresa: Vinohradská 1409/12
Obec: Praha 2
Kód NUTS: CZ Česko
PSČ: 12099
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Greň
E-mail: jan.gren@rozhlas.cz
Tel.: +420 221553575
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.rozhlas.cz
Adresa profilu zadavatele: https://verejnezakazky.rozhlas.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Objektové uložiště pro můjRozhlas, digitalizaci archivu a ostatní internetové projekty ČRo

Spisové číslo: VZ22/2021
II.1.2)Hlavní kód CPV
72317000 Ukládání dat
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v poskytování objektového uložiště pro projekt MujROZHLAS, digitalizaci archivu a ostatní internetové projekty Českého rozhlasu.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/08/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 146-387532

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 30/08/2021
Místní čas: 11:00
Má být:
Datum: 06/09/2021
Místní čas: 11:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 30/08/2021
Místní čas: 11:10
Má být:
Datum: 06/09/2021
Místní čas: 11:10
VII.2)Další dodatečné informace:

Podrobné znění vysvětlení a změny ZD č. 1 je dostupné na profilu zadavatele na https://verejnezakazky.rozhlas.cz/contract_display_1022.html.