Diensten - 425839-2016

Beknopt weergeven

03/12/2016    S234

België-Brussel: Reiniging van ramen en aanverwante diensten

2016/S 234-425839

Rectificatie

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 13.8.2016, 2016/S 156-281952)

Europese Commissie, CSM 1 05/P001, 1049 Brussel, BELGIË. Contactpersoon: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles. Telefoon: +32 22986989. Fax: +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu

In plaats van 

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

2.12.2016 (17:30), plaatselijke tijd.

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

12.12.2016 (10:00), plaatselijke tijd.

[...]

Te lezen 

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

12.12.2016 (17:30), plaatselijke tijd.

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

19.12.2016 (10:00), plaatselijke tijd.

[...]