Služby - 425839-2016

Zobraziť úsporné zobrazenie

03/12/2016    S234

Belgicko-Brusel: Služby umývania okien a súvisiace služby

2016/S 234-425839

Oznámenie o korigende

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 13.8.2016, 2016/S 156-281952)

Európska komisia, CSM 1 05/P001, 1049 Bruxelles, BELGICKO. Kontakt: Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles. Tel. +32 22986989. Fax +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Namiesto 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

2.12.2016 (17:30) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

12.12.2016 (10:00) miestneho času.

(...)

Viď 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

12.12.2016 (17:30) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

19.12.2016 (10:00) miestneho času.

(...)