Leveringen - 425925-2015

Beknopt weergeven

04/12/2015    S235    Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Verenigd Koninkrijk-Reading: Machines voor dataprocessing (hardware)

2015/S 235-425925

Vooraankondiging

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Southern Universities Purchasing Consortium
Postadres: U. of Reading, Earley Gate, Whiteknights Road
Plaats: Reading
Postcode: RG6 6BZ
Land: Verenigd Koninkrijk
Ter attentie van: Carli Thatcher
E-mail: c.thatcher@reading.ac.uk
Telefoon: +44 1189357081

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.supc.ac.uk/

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II. B: Voorwerp van de opdracht (Leveringen of diensten)

II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

30210000, 30211100, 30233000, 30233140, 30233141, 30233180, 30233132, 30233100, 30233150, 30234000, 48820000, 48821000, 48822000, 48823000, 48824000, 48825000, 48782000

Beschrijving
Machines voor dataprocessing (hardware) .
Supercomputer .
Geheugendragers en lezerapparaten .
Direct toegankelijke geheugeneenheden .
Redundant Array of Independent Disk (RAID) .
Flashgeheugenopslagmedia .
Hardeschijfeenheden .
Geheugeneenheden .
Optischeschijfeenheden .
Geheugenmedia .
Servers .
Netwerkservers .
Computerservers .
Bestandsservers .
Printerservers .
Webservers .
Software voor opslagbeheer .
II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
6.6.2016