Diensten - 43163-2021

Submission deadline has been amended by:  101572-2021
TITitelPolen-Warschau: Raamovereenkomst voor de verlening van mobieletelefoniediensten
NDPublicatienummer aankondiging43163-2021
PDPublicatiedatum28/01/2021
OJNummer PB S19
TWPlaats van de koperWARSCHAU
AUOfficiële naam van de koperFrontex — Europees Grens- en kustwachtagentschap (140232006)
OLOriginele taalEN
CYLand van de koperPL
AAType koper5 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
HAEU-instelling/-agentschapAgentschappen
DSDocument verzonden21/01/2021
DTUiterste indieningsdatum16/03/2021
NCType contract4 - Diensten
PRType procedure1 - Openbare procedure
TDType aankondiging3 - Aankondiging van een opdracht
RPVerordening3 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
TYType inschrijving1 - Inschrijving voor alle percelen
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)64212900 - Providerdiensten voor prepaid telefoonkaart
64212000 - Mobieletelefoondiensten
64210000 - Telefoon- en datatransmissiediensten
RCPlaats van uitvoering (NUTS-code)PL
PL91
IAInternetadres (URL)https://frontex.europa.eu/
DIRechtsgrondslagVerordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046