Dodávky - 432064-2017

31/10/2017    S209    Evropský parlament - Dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Lucembursko-Lucemburk: Nákup recyklovaného papíru vysoké kvality

2017/S 209-432064

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: plateau de Kirchberg
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 2929
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: service de passation des marchés
E-mail: INLO.CFT@ep.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.europarl.europa.eu

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský inspektor ochrany údajů
Poštovní adresa: rue Wiertz 60
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1047
Země: Belgie
E-mail: EDPS-Procurement@edps.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://edps.europa.eu/edps-homepage_fr

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
Kód NUTS: FRF11 Not specified
PSČ: 67001
Země: Francie
E-mail: EOProcurement@ombudsman.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.ombudsman.europa.eu

I.1)Název a adresa
Úřední název: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie
Poštovní adresa: 12E, rue Guillaume Kroll
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 1882
Země: Lucembursko
E-mail: tenders@cdt.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.cdt.europa.eu

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
V případě společného zadávání zakázek, které zahrnuje více zemí – provádí se dle národních pravidel:

vnitrostátní právo platné v místě provádění zakázky.

I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2926
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Nákup recyklovaného papíru vysoké kvality.

Spisové číslo: 06B30/2017/M014.
II.1.2)Hlavní kód CPV
30197630 Papír určený k tisku
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Dodávka a doručení recyklovaného papíru vysoké kvality ve formátu DIN A4, poskytnutí nástroje na objednávání a kompenzaci CO2, který vzniká při výrobě papíru. Odhadovaný roční objem zakázky pro všechny zapojené orgány a instituce: 31 500 krabic po 5 stozích s počtem 500 listů.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kód NUTS: FRF11 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Lucemburk, Brusel, Štrasburk.

II.2.4)Popis zakázky:

Nákup a distribuce bílého, víceúčelového, 100 % recyklovaného papíru ve formátu DIN A4. Distribuce bude spočívat v dodání konečným uživatelům ve všech poschodích budov zapojených institucí a orgánů.

Tato zakázka rovněž řeší:

— poskytnutí a aktualizaci počítačového systému řízení (vystavování objednávek, monitoring rozpočtové linie, elektronické fakturace, statistika atd.) na základě dat od institucí a orgánů,

— zaškolení pověřeného personálu od institucí a orgánů v otázkách elektronického objednávkového systému nebo jakéhokoli jiného systému,

— každoroční náhradu CO2 vytvořeného během výroby objednaného papíru jménem institucí a orgánů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

uchazeč musí být zapsaný v příslušném živnostenském nebo obchodním rejstříku s výjimkou případu mezinárodní organizace.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

minimální úrovně způsobilosti:

— minimální obrat 1 000 000 EUR v oblasti, které se tato zakázka týká,

— vhodná výše pojištění rizik při výkonu podnikání v souladu s praxí v příslušném odvětví.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

minimální úrovně způsobilosti:

— alespoň 3leté zkušenosti s dodávkami podobnými těm, které se požadují v rámci této zakázky, včetně kapacity na dodání (buď centralizovaným nebo decentralizovaným způsobem na obvykle 3 místa evropských institucí) položky, která je v souladu s požadavky specifikací a technickými specifikacemi,

— environmentální certifikace (norma ISO 14001) nebo rovnocenná certifikace.

III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 04/12/2017
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 11/12/2017
Místní čas: 10:30
Místo:

plateau de Kirchberg, KAD Building, Luxembourg, LUCEMBURSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

pod hrozbou neumožnění vstupu k otevírání nabídek musí uchazeči, kteří mají zájem o účast, zaslat potvrzení své účasti e-mailem (inlo.cft@ep.europa.eu), a to nejpozději 2 pracovní dny před lhůtou pro otevírání nabídek, s omezením jejich účasti na 1 osobu.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Země: Francie
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu

Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Kancelář Tribunálu Evropské unie
Obec: Luxembourg
Země: Lucembursko

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/10/2017