Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 43371-2017

04/02/2017    S25

Belgie-Brusel: Spolupráce s národními soudci v oblasti práva životního prostředí

2017/S 025-043371

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Environment, SRD.2 – Finance
Poštovní adresa: BU-9 01/005
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázku zadává centrální zadavatel
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Spolupráce s národními soudci v oblasti ekologického práva.

Spisové číslo: ENV.E.2/FRA/2016/0043.
II.1.2)Hlavní kód CPV
90700000 Environmentální služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této rámcové smlouvy je pomoci útvarům Komise s prováděním konkrétních činností zaměřených na další rozvoj programu pro spolupráci s národními soudci v oblasti práva životního prostředí EU, jako jsou tvorba nových vzdělávacích modulů v oblasti práva životního prostředí včetně jejich aktualizace a pořádání seminářů, jakož i zkoumání způsobů, jak zajistit maximální využívání materiálů odborné přípravy na vnitrostátní úrovni.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 1 200 000.00 EUR
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
90700000 Environmentální služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Mimo prostory veřejného zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Otevřená výzva k podání nabídek – rámcová smlouva s 1 samostatným subjektem. Rámcová smlouva potrvá po dobu 12 měsíců a bude automaticky obnovena 3krát (maximálně celkem 48 měsíců). Souhrnná maximální roční částka, na kterou lze udělit konkrétní zakázky, nebude přesahovat částku 300 000 EUR (tj. 1 200 000 EUR za maximální celkovou dobu trvání rámcové smlouvy). Orientační cena konkrétních zakázek se očekává v rozmezí od 70 000 EUR do 150 000 EUR, avšak není vyloučeno, že budou vypsány konkrétní zakázky mimo tento rozsah. Konkrétní zakázky jsou podmíněny potřebami a dostupností rozpočtu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Celková správa rámcové smlouvy / Váha: 40
Kritérium kvality - Název: Ilustrativní úkoly / Váha: 60
Cena - Váha: 50/50
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Tato výzva k podání nabídek je znovuzahájením dřívější výzvy k podání nabídek (ENV.D.2/FRA/2016/0015) uveřejněné v Úř. věst. 2016/S 089-155812 ze dne 7.5.2016, u níž nedošlo k zadání zakázky (Úř. věst. 2016/S 140-252568 ze dne 22.7.2016). Výběrová kritéria první výzvy byla přehodnocena a rozšířena s cílem umožnění otevřené a spravedlivé soutěže.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 148-267162
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: ENV.E.2/FRA/2016/0043
Název:

Spolupráce s národními soudci v oblasti práva životního prostředí

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
23/01/2017
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Academy of European Law (ERA)
Poštovní adresa: Metzer Allee 4
Obec: Trier
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
PSČ: 54295
Země: Německo
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 1 200 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 1 200 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

V souladu s čl. 134 odst. 1 písm. e) prováděcích pravidel k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/1929 ze dne 28.10.2015 (finanční nařízení) během 3 let od uzavření původní smlouvy bude veřejný zadavatel moci využít jednacího řízení pro dodatečné služby (bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce) pro nové služby nebo práce spočívající v opakování podobných služeb nebo prací svěřených hospodářskému subjektu, kterému tentýž veřejný zadavatel zadal původní zakázku, a to za předpokladu, že tyto služby nebo práce jsou v souladu se základním projektem, na který byla původní zakázka zadána po zveřejnění oznámení o zakázce, při dodržení podmínek stanovených v čl. 134 odst. 4.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Veškeré připomínky týkající se zadávacího řízení můžete předložit veřejnému zadavateli uvedenému v bodě I.1.

Pokud si myslíte, že došlo k nesprávnému administrativnímu postupu, můžete podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv ve lhůtě 2 let od data, kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, na nichž se stížnost zakládá (viz http://www.ombudsman.europa.eu). Taková stížnost nebude mít za následek ani pozastavení lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení rozhodnutí o zadání zakázky můžete podat odvolání k instituci uvedené v bodě VI.4.1.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
25/01/2017