Leveringen - 434036-2020

16/09/2020    S180

Polen-Bydgoszcz: Aardgas

2020/S 180-434036

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Bydgoszcz
Postadres: ul. Jezuicka 1
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 85-102
Land: Polen
Contactpersoon: Joanna Woźniewska, Wydział Zamówień Publicznych
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 525858046
Fax: +48 525858273

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bydgoszcz.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Barcin, adres Urząd Miejski w Barcinie
Postadres: ul. Artylerzystów 9
Plaats: Barcin
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 88-190
Land: Polen
Contactpersoon: jw.
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 525858046
Fax: +48 525858273

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bydgoszcz.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Białe Błota, adres Urząd Gminy Białe Błota
Postadres: ul. Szubińska 7
Plaats: Białe Błota
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 86-005
Land: Polen
Contactpersoon: jw.
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 525858046
Fax: +48 525858273

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bydgoszcz.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Brześć Kujawski, adres Urząd Miejski
Postadres: pl. Władysława Łokietka 1
Plaats: Brześć Kujawski
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 87-880
Land: Polen
Contactpersoon: jw.
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 525858046
Fax: +48 525858273

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bydgoszcz.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Postadres: ul. Szpitalna 19
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 85-826
Land: Polen
Contactpersoon: jw.
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 525858046
Fax: +48 525858273

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bydgoszcz.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Postadres: ul. Kornela Ujejskiego 75
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 85-168
Land: Polen
Contactpersoon: jw.
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 525858046
Fax: +48 525858273

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bydgoszcz.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Administracja Domów Miejskich „ADM” sp. z o.o.
Postadres: ul. Śniadeckich 1
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 85-011
Land: Polen
Contactpersoon: jw.
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 525858046
Fax: +48 525858273

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bydgoszcz.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Postadres: ul. Grunwaldzka 64
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 85-239
Land: Polen
Contactpersoon: jw.
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 525858046
Fax: +48 525858273

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bydgoszcz.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Bydgoszczy
Postadres: ul. ks. Józefa Schulza 5
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 85-315
Land: Polen
Contactpersoon: jw.
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 525858046
Fax: +48 525858273

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bydgoszcz.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Kcynia, adres Urząd Miejski w Kcyni
Postadres: ul. Rynek 23
Plaats: Kcynia
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 89-240
Land: Polen
Contactpersoon: jw.
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 525858046
Fax: +48 525858273

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bydgoszcz.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Nakło nad Notecią, adres Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
Postadres: ul. ks. Piotra Skargi 7
Plaats: Nakło nad Notecią
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 89-100
Land: Polen
Contactpersoon: jw.
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 525858046
Fax: +48 525858273

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bydgoszcz.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Osielsko, adres Urząd Gminy
Postadres: ul. Szosa Gdańska 55A
Plaats: Osielsko
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 86-031
Land: Polen
Contactpersoon: jw.
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 525858046
Fax: +48 525858273

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bydgoszcz.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Pakość, adres Urząd Miejski w Pakości
Postadres: ul. Rynek 4
Plaats: Pakość
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 88-170
Land: Polen
Contactpersoon: jw.
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 525858046
Fax: +48 525858273

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bydgoszcz.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Sicienko, adres Urząd Gminy
Postadres: ul. Mrotecka 9
Plaats: Sicienko
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 86-014
Land: Polen
Contactpersoon: jw.
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 525858046
Fax: +48 525858273

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bydgoszcz.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Solec Kujawski, adres Urząd Miejski
Postadres: ul. 23 Stycznia 7
Plaats: Solec Kujawski
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 86-050
Land: Polen
Contactpersoon: jw.
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 525858046
Fax: +48 525858273

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bydgoszcz.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Strzelno, adres Urząd Miejski
Postadres: ul. dr. Jakuba Cieślewicza 2
Plaats: Strzelno
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 88-320
Land: Polen
Contactpersoon: jw.
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 525858046
Fax: +48 525858273

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bydgoszcz.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Szubin, adres Urząd Miejski w Szubinie
Postadres: ul. Kcyńska 12
Plaats: Szubin
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 89-200
Land: Polen
Contactpersoon: jw.
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 525858046
Fax: +48 525858273

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bydgoszcz.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Postadres: ul. Seminaryjna 1
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 85-326
Land: Polen
Contactpersoon: jw.
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 525858046
Fax: +48 525858273

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bydgoszcz.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o.
Postadres: ul. Bydgoskich Przemysłowców 6
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 85-862
Land: Polen
Contactpersoon: jw.
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 525858046
Fax: +48 525858273

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bydgoszcz.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Postadres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 85-094
Land: Polen
Contactpersoon: jw.
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 525858046
Fax: +48 525858273

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bydgoszcz.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Cekcyn, adres Urząd Gminy w Cekcynie
Postadres: ul. Szkolna 2
Plaats: Cekcyn
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 89-511
Land: Polen
Contactpersoon: jw.
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 525858046
Fax: +48 525858273

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bydgoszcz.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim
Postadres: ul. Brodnicka 1
Plaats: Kowalewo Pomorskie
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 87-410
Land: Polen
Contactpersoon: jw.
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 525858046
Fax: +48 525858273

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bydgoszcz.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Kwidzyn, adres Urząd Gminy Kwidzyn
Postadres: ul. Grudziądzka 30
Plaats: Kwidzyn
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 82-500
Land: Polen
Contactpersoon: jw.
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 525858046
Fax: +48 525858273

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bydgoszcz.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Miasto Wąbrzeźno, adres Urząd Miasta Wąbrzeźno
Postadres: ul. Wolności 18
Plaats: Wąbrzeźno
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 87-200
Land: Polen
Contactpersoon: jw.
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 525858046
Fax: +48 525858273

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bydgoszcz.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Powiat Wąbrzeski, adres Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Postadres: ul. Wolności 44
Plaats: Wąbrzeźno
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 87-200
Land: Polen
Contactpersoon: jw.
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 525858046
Fax: +48 525858273

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bydgoszcz.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych sp. z o.o. w Pakości
Postadres: ul. Inowrocławska 14
Plaats: Pakość
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 88-170
Land: Polen
Contactpersoon: jw.
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 525858046
Fax: +48 525858273

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bydgoszcz.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bydgoska Grupa Zakupowa.Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.

Referentienummer: WZP.271.8.2020.E
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa - obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2022r., o łącznym prognozowanym wolumenie 224 754 078 kWh do 322 punktów odbioru, z tego:

1) Dostawy w roku 2021 – 127 482 022 kWh

2) Dostawy w roku 2022 – 97 272 056 kWh

Szczegółowy wykaz punktów odbioru stanowi Załącznik nr 1a i 1b do SIWZ.

W celu ustalenia prognozowanego zużycia gazu w kWh przyjęto współczynnik konwersji 11,4 dla szacowanej łącznej ilości 19 715 269 m3.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część I - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego – grupa taryfowa W-1.1 – W-5.1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65200000 Gasdistributie en aanverwante diensten
65210000 Gasdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa - obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2022r., o łącznym prognozowanym wolumenie 95 387 336 kWh do 312 punktów odbioru szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1a do SIWZ.

2. Do punktów odbioru Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Bydgoszczy dostawy realizowane będą do dnia 31.12.2021r.

3. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawartych zostanie 26 umów.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dostawa gazu następować będzie w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r. z zastrzeżeniem, że do punktów odbioru Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Bydgoszczy dostawy realizowane będą do 31.12.2021r.

Warunkiem rozpoczęcia dostaw w terminach wskazanych w Załączniku nr 1a i 1b do SIWZ jest skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część II - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego – grupa taryfowa W-6A.1 – W-7A.1

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65200000 Gasdistributie en aanverwante diensten
65210000 Gasdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa - obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2022r., o łącznym prognozowanym wolumenie 129 366 742 kWh do 10 punktów odbioru szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1b do SIWZ.

2. Do punktów odbioru Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Bydgoszczy dostawy realizowane będą do dnia 31.12.2021r.

3. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawartych zostanie 9 umów.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dostawa gazu następować będzie w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r. z zastrzeżeniem, że do punktów odbioru Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Bydgoszczy dostawy realizowane będą do 31.12.2021r.

Warunkiem rozpoczęcia dostaw w terminach wskazanych w Załączniku nr 1a i 1b do SIWZ jest skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Dotyczy część 1 i część 2 zamówienia

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę ważnej Koncesji w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz ważnej Koncesji w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ważną:

a) Koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz

b) Koncesję w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub (jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostaw gazu ziemnego) Umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego umożliwiającą realizowanie dostaw do punktów odbioru opisanych w Załączniku nr 1a / 1b do SIWZ.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Część 1 zamówienia

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

a) posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,00 złotych (pięć milionów 00/100 złotych).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,00 złotych (pięć milionów 00/100 złotych).

b) posiadanie (w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert) przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 7.000.000,00 złotych (siedem milionów 00/100 złotych).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej 7.000.000,00 złotych (siedem milionów 00/100 złotych)

Część 2 zamówienia

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

a) posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,00 złotych (pięć milionów 00/100 złotych).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,00 złotych (pięć milionów 00/100 złotych).

b) posiadanie (w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert) przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 8.000.000,00 złotych (osiem milionów 00/100 złotych).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej 8.000.000,00 złotych (osiem milionów 00/100 złotych)

Część 1 i część 2 zamówienia

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

a) posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10.000.000,00 złotych (dziesięć milionów 00/100 złotych).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10.000.000,00 złotych (dziesięć milionów 00/100 złotych).

b) posiadanie (w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert) przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 15.000.000,00 złotych (piętnaście milionów 00/100 złotych).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej 15.000.000,00 złotych (piętnaście milionów 00/100 złotych)

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Część 1 zamówienia

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) dostaw paliwa gazowego o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 65.000.000 kWh (sześćdziesiąt pięć milionów)

Oraz

b) dostaw paliwa gazowego do co najmniej 250 (dwustu pięćdziesięciu) punktów odbioru przy czym Zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów/kontraktów dostawy te zostały zrealizowane.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw paliwa gazowego:

a) dostaw o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 65.000.000 kWh (sześćdziesiąt pięć milionów),

Oraz

b) dostaw do co najmniej 250 (dwustu pięćdziesięciu) punktów odbioru.

Część 2 zamówienia

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostaw paliwa gazowego o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 90.000.000 kWh (dziewięćdziesiąt milionów) przy czym Zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów/kontraktów dostawy te zostały zrealizowane.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw paliwa gazowego dostaw o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 90.000.000 kWh (dziewięćdziesiąt milionów).

Część 1 i część 2 zamówienia

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) dostaw paliwa gazowego o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 155.000.000 kWh (sto pięćdziesiąt pięć milionów)

Oraz

b) dostaw paliwa gazowego do co najmniej 250 (dwustu pięćdziesięciu) punktów odbioru

Przy czym Zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów/kontraktów dostawy te zostały zrealizowane.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw paliwa gazowego:

a) dostaw o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 155.000.000 kWh (sto pięćdziesiąt pięć milionów)

Oraz

b) dostaw do co najmniej 250 (dwustu pięćdziesięciu) punktów odbioru.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonych do siwz istotnych dla stron postanowieniach umowy.

2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w §15 istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/12/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2020r. o godz.11:30 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, pokój numer 209. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”. Link do otwarcia ofert: https://meet.um.bydgoszcz.pl/grzegorz.zielinski/94ZJL1PG

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

I. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa uPzp (tzw. procedura odwrócona).

II. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8) uPzp. Podstawy wykluczenia szczegółowo opisane zostały w pkt VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Warunki udziału w postępowaniu szczegółowo opisane zostały w pkt V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawca złoży wymagane przez zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty (szczegółowo opisane w pkt VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

V. Wraz z Ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć, w formie Jednolitego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W części IV Kryteria kwalifikacji wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (alfa) bez obowiązku wypełnienia sekcji A, B, C, D – zgodnie z zapisami pkt VII SIWZ.

VI. Zamawiający żąda wniesienia wadium

Na Część 1 zamówienia - 300.000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100)

Na Część 2 zamówienia - 350.000,00 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100)

W formie i na zasadach określonych w pkt IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI uPzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/09/2020