Služby - 435446-2018

06/10/2018    S193

Belgie-Bruxelles: Platforma EU-CELAC INNOVACT II - Inovace na podporu územní soudržnosti (INNOVAción para el fomento de la Cohesión Territorial)

2018/S 193-435446

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Regional and Urban Policy
Poštovní adresa: TA Cell - BU-1
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Unit A3 Budget and Financial Management
E-mail: regio-contracts@ec.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Platforma EU-CELAC INNOVACT II - Inovace na podporu územní soudržnosti (INNOVAción para el fomento de la Cohesión Territorial)

Spisové číslo: 2017CE160AT140
II.1.2)Hlavní kód CPV
72700000 Počítačové sítě
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Obecným cílem tohoto projektu je šíření zkušeností a osvědčených postupů v oblasti regionální politiky EU a rozvíjení další spolupráce mezi regionálními orgány a specializovanými agenturami v oblasti rozhodování a správy inovačních politik z hraničních regionů EU a Latinské Ameriky. Toho bude dosaženo prostřednictvím zřízení mechanismu/platformy pro výměnu znalostí a předávání osvědčených postupů mezi účastnícími se hraničními regiony (EU a Latinské Ameriky) o specifických tematických oblastech.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 850 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72700000 Počítačové sítě
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Mimo prostory Komise

II.2.4)Popis zakázky:

Konkrétními cíli projektu bude usnadnění sdílení informací a ponaučení získaných v oblasti propagace přeshraničních regionálních inovačních systémů, stanovení, provedení a řízení politiky vzhledem ke klastrům a politikám na podporu inovací malých a středních podniků v oblastech společného zájmu ve snaze přispět k procesu učení se na základě konkrétních příkladů a osvědčených postupů a stanovení a rozvoj strategií, akčních plánů a konkrétních projektů nebo programů pro rozvíjení přeshraničních hodnotových řetězců, které by mohl každý účastnící se latinskoamerický hraniční region provést v krátkodobém horizontu.

Nové hraniční oblasti Latinské Ameriky, na které se projekt vztahuje, budou:

— Argentina-Brazílie-Paraguay,

— Bolívie-Peru,

— Ekvádor-Peru.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 850 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 18
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 08/11/2018
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 15/11/2018
Místní čas: 10:00
Místo:

Evropská komise, DG REGIO, Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIE

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz bod 3.2 v dopise s výzvou k podání nabídek

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Regional and Urban Policy, Unit Inclusive Growth, Urban and Territorial Development
Obec: Brussels
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: regio-contracts@ec.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
01/10/2018