Služby - 435447-2018

06/10/2018    S193

Belgie-Brusel: Studie v oblasti obchodování s lidmi – položka č. 1, 2 a 3

2018/S 193-435447

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate General Migration and Home Affairs/Directorate E: Migration and Security Funds, Financial Resources and Monitoring
Poštovní adresa: Office LX46 - 5/115
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/tenders_en
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3932
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3932
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Studie v oblasti obchodování s lidmi – položka č. 1, 2 a 3

Spisové číslo: HOME/2018/ISFP/PR/THB/0000
II.1.2)Hlavní kód CPV
79000000 Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem studií je:

– systematicky přezkoumat fungování národních a nadnárodních referenčních mechanismů ve všech členských státech EU,

– vypočítat ekonomické, sociální a lidské náklady v rámci obchodování s lidmi v EU, nikoliv globálně,

– prozkoumat dopad přístupu EU v rámci boje proti obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování a podpořit sdílení osvědčených postupů napříč zeměmi EU.

Tyto studie byly určeny komisí jako jedny z klíčových činností komunikace v roce 2017 s cílem podpořit práci členských států, zainteresovaných stran a Evropské komise v této oblasti.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 700 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro Maximální počet částí: 3
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Studie týkající se „Přezkoumání fungování národních a nadnárodních referenčních mechanismů členských států“

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
85300000 Sociální péče a související služby
79400000 Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Od této studie se očekává:

– poskytnutí přehledu o situaci ve všech členských státech EU týkající se fungování národních a případně nadnárodních referenčních mechanismů,

– uvedení osvědčených postupů, vzorů a příkladů fungování národních a nadnárodních referenčních mechanismů,

– poskytnutí konkrétních doporučení s ohledem na zlepšení fungování národních a nadnárodních referenčních mechanismů v zájmu obětí, s cílem pomoci členským státům při zavádění směrnice 2011/36/EU a poskytování poradenství Evropské komisi.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 175 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 5
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Vnitřní bezpečnostní fond (Policie)

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Studie týkající se „Ekonomických, sociálních a lidských nákladů v rámci obchodování s lidmi“

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
85300000 Sociální péče a související služby
79400000 Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Tato studie musí:

– zajistit komplexní přezkum literatury týkající se ekonomických, sociálních a lidských nákladů v rámci obchodování s lidmi při zohlednění případných informací a metodik v členských státech EU. Toto musí obsahovat příslušné odhady vyjádřené v eurech,

– vyústit v kritickou analýzu dostupných modelů a metodik a poskytnout doporučení ohledně dostupných metod, které budou moci být použity v EU,

– přihlédnout k dostupné literatuře a konkrétně studii zadané Evropským institutem pro rovnost žen a mužů s názvem “Studie metodických možností a ekonomické analýzy nákladů o genderově podmíněném násilí (GBV) v Evropské unii“ a studii úřadu Organizace spojených národů o drogách a trestných činech „Úvod do obchodování s lidmi: zranitelnost, dopad a opatření“ z roku 2008,

– zaměřit se na obchodování s lidmi a nikoliv na násilí v obecném smyslu či násilí vedené pouze vůči ženám. Z těchto důvodů musí studie zaujmout genderově konkrétní přístup a zajistit, aby pohlaví bylo prosazováno prostřednictvím této analýzy,

– přistupovat k obchodování s lidmi jako vážné formě trestného činu a násilí na ženách a dívkách. Všechny formy vykořisťování v souvislosti s obchodováním s lidmi musí být řešeny stejným dílem.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 350 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 9
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Vnitřní bezpečnostní fond (Policie)

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Studie týkající se „Dopadu přístupu EU v rámci boje proti obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování“

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
85300000 Sociální péče a související služby
79400000 Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Tato studie musí:

– poskytnout hloubkovou kritickou právní analýzu toho, jakým způsobem je obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování řešeno v rámci právních nástrojů EU,

– zajistit kritické a vyvážené hodnocení toho, jakým způsobem je obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování řešeno v rámci politického rámce EU pomocí přezkumu nástrojů přijatých různými institucemi a agenturami EU,

– poskytnout kritickou a vyváženou analýzu toho, jakým způsobem a do jaké míry ovlivňuje právní a politický rámec EU národní politiku a praxi,

– zajistit kritickou a vyváženou analýzu silných a slabých stránek právního a politického rámce EU v rámci řešení sexuálního vykořisťování,

– přihlédnout ke zjištěním studie týkající se genderového rozsahu v rámci obchodování s lidmi, studie týkající se komplexního politického přezkumu projektů v oblasti boje proti obchodování s lidmi financovaných Evropskou komisí a také k uživatelské zprávě.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 175 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 9
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Vnitřní bezpečnostní fond (Policie)

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 16/11/2018
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 20/11/2018
Místní čas: 15:00
Místo:

Evropská komise, DG Home, rue du Luxembourg 46, 1049 Brussels, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Každého uchazeče smí zastupovat nanejvýš 1 osoba (alespoň 1 pracovní den předem by měl být na adresu HOME-TENDERS@ec.europa.eu zaslán příslušný e-mail).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Obec: Strasbourg
Země: Francie
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
24/09/2018