Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 436889-2016

13/12/2016    S240

Belgie-Brusel: Rámcová smlouva na hodnocení, posouzení a vypracování vodohospodářské politiky EU

2016/S 240-436889

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Environment, SRD.2 – Finance
Poštovní adresa: BU-9 01/005
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová smlouva na hodnocení, posouzení a vypracování vodohospodářské politiky EU.

Spisové číslo: ENV.C.1/FRA/2016/0014.
II.1.2)Hlavní kód CPV
90700000 Environmentální služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Poskytnutí služeb pro vodohospodářské oddělení na GŘ pro životní prostředí ve vztahu k následujícímu:

— nezbytná nezávislá, nestranná a přesná práce a poradenství ohledně vědeckých, socioekonomických a technických problematik souvisejících s problematikami řešenými v rámci strategie společného provádění (CIS) rámcové směrnice o vodě (WDF) a směrnice o povodních (FD);

— technická pomoc Komisi při integrovaném posuzování provádění právní úpravy v oblasti vody (WFD, směrnice o prioritních látkách, směrnice o podzemních vodách a směrnice o povodních) a 2. plánu povodí (RBMP) / 1. plánu řízení povodňových rizik (FRMP) při posuzování problematik, jako jsou koordinace uskutečňovaná členskými státy v různých krocích procesu plánování dle WFD a FD a provádění dalších souvisejících směrnic v oblasti životního prostředí,

— technická pomoc Komisi při hloubkových zaměřených posouzeních provádění směrnic WFD/FD v členských státech u vybraných problematik souvisejících s konkrétními potřebami,

— technická pomoc pro posouzení informací o možných případech porušení.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 12 000 000.00 EUR
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
90700000 Environmentální služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Mimo prostory veřejného zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Rámcová smlouva. Souhrnná maximální roční částka, na kterou lze udělit konkrétní zakázky, nebude přesahovat částku 3 000 000 EUR (tj. 12 000 000 EUR za maximální celkovou dobu trvání rámcové smlouvy). Orientační cena dílčích zakázek se odhaduje v rozmezí od 100 000 EUR do 250 000 EUR (ve výjimečných případech by se cena konkrétních zakázek mohla vyšplhat až na 1 500 000 EUR), přičemž typická doba trvání průměrného projektu se může pohybovat v rozmezí od 8 do 18 měsíců.

Předměty plnění se budou svou povahou lišit v případě každé žádosti. Pro příklad lze uvést jako předměty plnění hodnotící zprávy za jednotlivé členské státy, metodické pokyny a technické zprávy o problematikách souvisejících s prováděním politik EU v oblasti vody a dalších konkrétních oblastech, nebo podpora při jednání a workshopech (příprava dokumentů, příprava míst konání, pomoc v průběhu workshopů, příprava zápisů).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Organizace práce / Váha: 30
Kritérium kvality - Název: Opatření týkající se kontroly kvality / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Kvalita navrhované metodologie / Váha: 25
Kritérium kvality - Název: Organizace práce / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Opatření týkající se kontroly kvality / Váha: 5
Cena - Váha: 50/50
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 089-155809
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: ENV.C.1/FRA/2016/0014
Název:

Rámcová smlouva na hodnocení, posouzení a vypracování vodohospodářské politiky EU

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
23/11/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 5
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Haskoning DHV UK Limited
Poštovní adresa: Rightwell House, Bretton Centre
Obec: Peterborough
Kód NUTS: UK UNITED KINGDOM
PSČ: PE3 8DW
Země: Spojené království
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 12 000 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: ENV.C.1/FRA/2016/0014
Název:

Rámcová smlouva na hodnocení, posouzení a vypracování vodohospodářské politiky EU

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
23/11/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 5
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Amec Foster Wheeler Environment and Infrastructure
Poštovní adresa: Booths Park, Chelford Road
Obec: Cheshire
Kód NUTS: UK UNITED KINGDOM
PSČ: WA16 8QZ
Země: Spojené království
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 12 000 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: ENV.C.1/FRA/2016/0014
Název:

Rámcová smlouva na hodnocení, posouzení a vypracování vodohospodářské politiky EU

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
23/11/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 5
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Ramboll Management Consulting A/S
Poštovní adresa: Hannemanns Allé 53
Obec: Copenhagen S
Kód NUTS: DK DANMARK
PSČ: 2300
Země: Dánsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Stichting Deltares
Poštovní adresa: Boussinesqweg 1
Obec: Delft
Kód NUTS: NL NEDERLAND
PSČ: 2629 HV
Země: Nizozemsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Stichting VU
Poštovní adresa: De Boelelaan 1105
Obec: Amsterdam
Kód NUTS: NL NEDERLAND
PSČ: 1081 HV
Země: Nizozemsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Office International de l'Eau
Poštovní adresa: 21-23 rue de Madrid
Obec: Paris
Kód NUTS: FR FRANCE
PSČ: 75008
Země: Francie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Oréade-Brèche
Poštovní adresa: 64 chemin del prat
Obec: Auzeville
Kód NUTS: FR FRANCE
PSČ: 31320
Země: Francie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 12 000 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: ENV.C.1/FRA/2016/0014
Název:

Rámcová smlouva na hodnocení, posouzení a vypracování vodohospodářské politiky EU

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
23/11/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 5
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: WRc plc
Poštovní adresa: Frankland Road, Blagrove
Obec: Swindon
Kód NUTS: UK UNITED KINGDOM
PSČ: SN5 8YF
Země: Spojené království
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 12 000 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

V souladu s čl. 134 odst. 1 písm. e) a f) prováděcích pravidel k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/1929 ze dne 28.10.2015 (finanční nařízení) během 3 let od uzavření původní smlouvy bude veřejný zadavatel moci využít jednacího řízení pro dodatečné služby (bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce) pro nové služby nebo práce spočívající v opakování podobných služeb nebo prací svěřených hospodářskému subjektu, kterému tentýž veřejný zadavatel zadal původní zakázku, a to za předpokladu, že tyto služby nebo práce jsou v souladu se základním projektem, na který byla původní zakázka zadána po zveřejnění oznámení o zakázce, při dodržení podmínek stanovených v odst. 4 čl. 134.

Zadávací dokumentace bude dostupná ke stažení na adrese uvedené v rámci kapitoly I.3. Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována a je tedy na odpovědnosti uchazečů se na ni v průběhu období nabídkového řízení pravidelně vracet a čerpat informace z provedených aktualizací a úprav.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Veškeré připomínky týkající se zadávacího řízení můžete předložit veřejnému zadavateli uvedenému v bodě I.1.

Pokud si myslíte, že došlo k nesprávnému administrativnímu postupu, můžete podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv ve lhůtě 2 let od data, kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, na nichž se stížnost zakládá (viz http://www.ombudsman.europa.eu). Taková stížnost nebude mít za následek ani pozastavení lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení rozhodnutí o zadání zakázky můžete podat odvolání k orgánu uvedenému v bodě VI.4.1.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
01/12/2016