Dodávky - 442406-2019

20/09/2019    S182    Dodávky - Předběžné oznámení bez výzvy k účasti v soutěži - Nehodící se 

Česko-Praha: Nouzové a bezpečnostní zařízení

2019/S 182-442406

Předběžné oznámení

Toto oznámení je pouze pro předběžné informace

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ministerstvo obrany
Národní identifikační číslo: 601626994
Poštovní adresa: Tychonova 221/1
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 160 01
Země: Česko
Kontaktní osoba: Marie Geryková
E-mail: gerykovm@army.cz

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://army.cz

Adresa profilu zadavatele: http://nen.nipez.cz

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázku zadává centrální zadavatel
I.3)Komunikace
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Obrana

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Prostějov LK - výstavba CQB cvičiště

II.1.2)Hlavní kód CPV
35100000 Nouzové a bezpečnostní zařízení
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Je pořízení modulárního objektu CQB střelnice pro nácvik boje v budově za použití ostré munice

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 66 016 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostějov

II.2.4)Popis zakázky:

Prostějov LK - výstavba CQB cvičiště

II.2.14)Další informace
II.3)Předpokládané datum zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení:
30/10/2019

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/09/2019