Stavební práce - 443495-2020

22/09/2020    S184

Česko-Pardubice: Stavební práce

2020/S 184-443495

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 178-428974)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Pardubický kraj
Národní identifikační číslo: 70892822
Poštovní adresa: Komenského náměstí 125
Obec: Pardubice
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
PSČ: 532 11
Země: Česko
Kontaktní osoba: Květoslava Michalová
E-mail: kvetoslava.michalova@pardubickykraj.cz
Tel.: +420 466026630
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.pardubickykraj.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového pavilonu centrálního urgentního příjmu (dále jen „CUP") v areálu Pardubické nemocnice. Prostor pro výstavbu pavilonu CUP vznikne vybouráním objektů č. 15, 16 a 99 (komínu bývalé kotelny). Nový objekt (CUP) bude mít jedno podzemní a sedm nadzemních podlaží, na střeše bude umístěn heliport. Zastavěná plocha objektu je 4 340 m2. Výšková rovina heliportu je na kótě 30,00 m nad úrovní terénu. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou rovněž další práce specifikované v zadávací dokumentaci.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/09/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 178-428974

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 09/11/2020
Místní čas: 15:00
Má být:
Datum: 12/11/2020
Místní čas: 15:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 09/11/2020
Místní čas: 15:00
Má být:
Datum: 12/11/2020
Místní čas: 15:00
VII.2)Další dodatečné informace: