Leveringen - 444383-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Duitsland-München: Mainframehardware

2018/S 196-444383

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Bayerisches Landeskriminalamt
Maillingerstraße 15
Contactpunt(en): Bayer. Landeskriminalamt
Ter attentie van: SG 124 - Beschaffung/Zentraleinkauf
80636 München
Duitsland
Telefoon: +49 891212-0
E-mail: blka.sg124@polizei.bayern.de
Fax: +49 891212-2684

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.polizei.bayern.de

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

30211200

Beschrijving
Mainframehardware.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 303 962,56 EUR
Met btw. Btw-tarief (%) 19,00

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 124-8010-153/18 Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Fujitsu Technology Solutions GmbH
Mies-van-der-Rohe-Str. 8
80807 München
Duitsland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 303 962,56 EUR
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 303 962,56 EUR
Met btw. Btw-tarief (%) 19,00