Diensten - 444455-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Worcester: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2018/S 196-444455

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Worcestershire County Council
County Hall Spetchley Road Worcester
Ter attentie van: Jill Hobbins
WR5 2NP Worcester
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1905843620
E-mail: jhobbins@worcestershire.gov.uk

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.worcestershire.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.in-tendhost.co.uk/worcestershire/aspx/Tenders

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

85000000

Beschrijving
Gezondheidszorg en maatschappelijk werk.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 3 665,00 GBP
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: SCR01/07/02/18/022
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Nicki Pettitt
Willow End Pamington Tewkesbury
GL20 8LS Tewkesbury
Verenigd Koninkrijk

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 5 000,00 GBP
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 3 665,00 GBP
Zonder btw