Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Služby - 444697-2019

Submission deadline has been amended by:  543396-2019
23/09/2019    S183

Belgie-Brusel: Evropské destinace excelence (EDEN) - Zvyšování povědomí a propagace destinace EDEN (GRO-SME-19-C-075)

2019/S 183-444697

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Výkonná agentura pro malé a střední podniky, EASME.A.1 COSME
Poštovní adresa: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/easme/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5425
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Evropské destinace excelence (EDEN) - Zvyšování povědomí a propagace destinace EDEN (GRO-SME-19-C-075)

Spisové číslo: EASME/2019/OP/0020
II.1.2)Hlavní kód CPV
73210000 Poradenství v oblasti výzkumu
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Vývoj a provádění celoevropské informační a propagační kampaně pro iniciativu EDEN. Cílem iniciativy EDEN je podporovat udržitelné modely správy destinací v oblasti cestovního ruchu v celé Evropě prostřednictvím výběru a podpory evropských destinací excelence (destinace EDEN).

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 350 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Úkoly se budou provádět v prostorách, které určí zhotovitel.

Všechna setkání proběhnou v prostorách EASME nebo v prostorách Evropské komise v Bruselu.

II.2.4)Popis zakázky:

EDEN je iniciativa Evropské komise, jejímž cílem je podporovat udržitelné modely správy destinací v oblasti cestovního ruchu v celé Evropě prostřednictvím výběru a podpory evropských destinací excelence (destinace EDEN).

Celkovým cílem této iniciativy je „upozornit na hodnotu, rozmanitost a společné charakteristiky evropských turistických destinací a propagovat destinace, kde je cíl hospodářského růstu sledován tak, aby byla zajištěna sociální, kulturní a environmentální udržitelnost cestovního ruchu“.

Komise zahájila iniciativu EDEN v roce 2006 jako pilotní projekt a pokračovala v jejím provádění v podobě přípravné akce až do roku 2011. Od roku 2011 je iniciativa EDEN organizována prostřednictvím 2 typů výzev k předkládání nabídek určených všem členským státům EU a dalším zemím, které se účastní programu EIP/COSME. Ročně se na iniciativě EDEN podílí v průměru 20 zemí COSME.

Cílem prvního typu výzev k předkládání nabídek je spolufinancování způsobilých nákladů na postupy výběru národních destinací excelence orgány zúčastněných zemí, zatímco druhý typ spolufinancuje organizaci propagačních/osvětových kampaní EDEN.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Relevantnost a přesnost navrhované metodiky / Váha: 30
Kritérium kvality - Název: Kvalita navrhované metodiky / Váha: 30
Kritérium kvality - Název: Organizace práce a zdrojů / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Dopad a zviditelnění / Váha: 20
Cena - Váha: 50 %
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 350 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 18
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Prováděcí rozhodnutí Komise C(2018) 8098 final ze dne 5. prosince 2018 o financování programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků a přijetí pracovního programu na rok 2019

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 20/11/2019
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 21/11/2019
Místní čas: 15:00
Místo:

Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME), Covent Garden 2,

Place Charles Rogier 16, Room: 07/A148, 1049 Brussels — BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031100
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/09/2019