Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Služby - 446333-2021

Submission deadline has been amended by:  531303-2021
TINázovSlovensko-Bratislava: Digitálne mapovanie
NDČíslo zverejnenia oznámenia446333-2021
PDDátum uverejnenia03/09/2021
OJČíslo vydania série S úradného vestníka171
TWMesto kupujúcehoBRATISLAVA
AUOficiálny názov kupujúcehoHlavné mesto SR Bratislava (00603481)
OLPôvodný jazykSK
CYKrajina kupujúcehoSK
AATyp kupujúceho3 - Miestne orgány
HAInštitúcia/agentúra EÚ-
DSDokument bol zaslaný31/08/2021
DTLehota na predloženie28/10/2021
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie4 - Európska únia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)71354100 - Digitálne mapovanie
RCMiesto plnenia (NUTS)SK
SK010
IAInternetová adresa (URL)www.bratislava.sk
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ