Diensten - 446783-2016

Beknopt weergeven

20/12/2016    S245

Italië-Parma: Uitbesteding van auditdiensten

2016/S 245-446783

Rectificatie

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 29.11.2016, 2016/S 230-418723)

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, ITALIË. E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

In plaats van 

Afdeling I: Aanbestedende dienst

[...]

I.1) Naam en adressen:

Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) [...]

[...]

Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: 3 432 000 EUR.

II.2.6) Geraamde waarde:

Waarde zonder btw: 3 432 000 EUR.

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

13.1.2017 (14:30), plaatselijke tijd.

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

16.1.2017 (14:30), plaatselijke tijd.

[...]

Te lezen 

Afdeling I: Aanbestedende dienst

[...]

I.1) Naam en adressen:

Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) [...]

[...]

Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1) Naam en adressen:

Europees Defensieagentschap (EDA), Lakenweversstraat 17-23, 1050 Elsene, BELGIË.

I.1) Naam en adressen:

Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme), Covent Garden Building, Karel Rogierplein 16, 1210 Brussel, BELGIË.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: 4 807 000 EUR.

II.2.6) Geraamde waarde:

Waarde zonder btw: 4 807 000 EUR.

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

16.1.2017 (14:30), plaatselijke tijd.

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

17.1.2017 (14:30), plaatselijke tijd.

[...]