Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 446783-2016

Zobraziť úsporné zobrazenie

20/12/2016    S245

Taliansko-Parma: Externé zabezpečenie audítorských služieb

2016/S 245-446783

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 29.11.2016, 2016/S 230-418723)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, TALIANSKO. E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Namiesto 

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

[...]

I.1) Názov a adresy:

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) ...

[...]

Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

II.1.5) Celková odhadovaná hodnota:

Hodnota bez DPH: 3 432 000 EUR.

II.2.6) Odhadovaná hodnota:

Hodnota bez DPH: 3 432 000 EUR.

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

13.1.2017 (14:30) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

16.1.2017 (14:30) miestneho času.

[...]

Viď 

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

[...]

I.1) Názov a adresy:

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) ...

[...]

Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1) Názov a adresy:

Európska obranná agentúra (EDA), rue des Drapiers 17–23, 1050 Ixelles, BELGICKO.

I.1) Názov a adresy:

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME), Covent Garden Building, place Charles Rogier 16, 1210 Bruxelles, BELGICKO.

II.1.5) Celková odhadovaná hodnota:

Hodnota bez DPH: 4 807 000 EUR.

II.2.6) Odhadovaná hodnota:

Hodnota bez DPH: 4 807 000 EUR.

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

16.1.2017 (14:30) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

17.1.2017 (14:30) miestneho času.

[...]