Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 446823-2016

20/12/2016    S245

Belgie-Brusel: Vývoj 80 modelů pro reprezentativní produkty/organizace

2016/S 245-446823

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Environment, SRD.2 – Finance
Poštovní adresa: BU-9 01/005
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázku zadává centrální zadavatel
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Vývoj 80 modelů pro reprezentativní produkty/organizace.

Spisové číslo: ENV.A.1/SER/2016/0006.
II.1.2)Hlavní kód CPV
90700000 Environmentální služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Metody ekologické stopy produktu (PEF) a ekologické stopy organizace (OEF) jsou vícekritériová opatření týkající se vlivu výrobků a organizací na životní prostředí po dobu jejich životnosti. Pravidla pro kategorie ekologických stop produktů (PERFCR) / pravidla pro odvětví ekologických stop organizací (OEFSR) jsou soubory pravidel, které musí být uplatňovány za účelem výpočtu profilu PEF/OEF určitého produktu/organizace. Každé PEFCR/OEFSR zahrnuje 1 nebo více reprezentativních produktů/organizací, které musí být modelovány, aby mohly být použity v komerčním softwaru pro hodnocení životního cyklu (LCA).

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 233 250.00 EUR
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Mimo prostory veřejného zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Otevřená výzva k podání nabídek – zakázka na služby.

Samostatná zakázka (bez možnosti obnovení) na maximálně 280 000 EUR. Úkoly musí být dokončeny do 30.6.2017.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita navrhované metodologie / Váha: 60
Kritérium kvality - Název: Organizace práce a přidělování zdrojů / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Opatření týkající se kontroly kvality / Váha: 20
Cena - Váha: 50/50
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Upozorňujeme, že tyto informace byly dříve uveřejněny v oznámení předběžných informací Úř. věst. 2016/S 043-070158 ze dne 2.3.2016 s názvem „Vývoj 24 modelů PEFCR a 2 modelů OEFSR“.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 070-121425
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 070201/2016/741772/SER/ENV.B1
Název:

Vývoj 80 modelů pro reprezentativní produkty/organizace

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
05/12/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Pré Consultants B.V.
Poštovní adresa: Stationsplein 121
Obec: Amersfoort
Kód NUTS: NL NEDERLAND
PSČ: 3818 LE
Země: Nizozemsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Blonk Milieu Advies BV
Poštovní adresa: Gravin Beatrix 34
Obec: Gouda
Kód NUTS: NL NEDERLAND
PSČ: 2805 PJ
Země: Nizozemsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: GreenDelta GmbH
Poštovní adresa: Mullerstraße 135
Obec: Berlín
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
PSČ: 13349
Země: Německo
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ifu Institut für Umweltinformatik Hamburg GmbH
Poštovní adresa: Max-Brauer-Allee 50
Obec: Hamburg
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
PSČ: 22765
Země: Německo
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Maki Consulting GmbH
Poštovní adresa: Sepp-Zehentner Straße 33
Obec: Stepanskirchen
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
PSČ: 83071
Země: Německo
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Quantis sarl
Poštovní adresa: EPFL Innovation Park, Bat. D
Obec: Lausanne
Kód NUTS: CH SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
PSČ: 1015
Země: Švýcarsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: RDC Environment S.A.
Poštovní adresa: avenue Gustave Demey 57
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1160
Země: Belgie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Thinkstep AG
Poštovní adresa: Hauptstraße 111–113
Obec: Leinfelden-Echterdingen
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
PSČ: 70771
Země: Německo
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
Poštovní adresa: Boeretang 200
Obec: Mol
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 2400
Země: Belgie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 280 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 233 250.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

V souladu s čl. 134 odst. 1 písm. e) a f) prováděcích pravidel k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/1929 ze dne 28.10.2015 (finanční nařízení) během 3 let od uzavření původní smlouvy bude veřejný zadavatel moci využít jednacího řízení pro dodatečné služby (bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce) pro nové služby nebo práce spočívající v opakování podobných služeb nebo prací svěřených hospodářskému subjektu, kterému tentýž veřejný zadavatel zadal původní zakázku, a to za předpokladu, že tyto služby nebo práce jsou v souladu se základním projektem, na který byla původní zakázka zadána po zveřejnění oznámení o zakázce, při dodržení podmínek stanovených v odstavci 4 článku 134.

Datum zahájení této zakázky zmiňované v bodě II.2.7 oznámení o zakázce není přesné datum, protože nyní nedokážeme říci, kdy bude smlouva podepsána. 15.9.2016 je odhadovaným datem zahájení, ale datem ukončení je rozhodně 30.6.2017.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Veškeré připomínky týkající se zadávacího řízení můžete předložit veřejnému zadavateli uvedenému v bodě I.1.

Pokud si myslíte, že došlo k nesprávnému administrativnímu postupu, můžete podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv ve lhůtě 2 let od data, kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, na nichž se stížnost zakládá (viz http://www.ombudsman.europa.eu). Taková stížnost nebude mít za následek ani pozastavení lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení rozhodnutí o zadání zakázky můžete podat odvolání k instituci uvedené v bodě VI.4.1.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
08/12/2016