Služby - 446823-2016

20/12/2016    S245

Belgie-Brusel: Vývoj 80 modelů pro reprezentativní produkty/organizace

2016/S 245-446823

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Environment, SRD.2 – Finance
Poštovní adresa: BU-9 01/005
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázku zadává centrální zadavatel
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Vývoj 80 modelů pro reprezentativní produkty/organizace.

Spisové číslo: ENV.A.1/SER/2016/0006.
II.1.2)Hlavní kód CPV
90700000 Environmentální služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Metody ekologické stopy produktu (PEF) a ekologické stopy organizace (OEF) jsou vícekritériová opatření týkající se vlivu výrobků a organizací na životní prostředí po dobu jejich životnosti. Pravidla pro kategorie ekologických stop produktů (PERFCR) / pravidla pro odvětví ekologických stop organizací (OEFSR) jsou soubory pravidel, které musí být uplatňovány za účelem výpočtu profilu PEF/OEF určitého produktu/organizace. Každé PEFCR/OEFSR zahrnuje 1 nebo více reprezentativních produktů/organizací, které musí být modelovány, aby mohly být použity v komerčním softwaru pro hodnocení životního cyklu (LCA).

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 233 250.00 EUR
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Mimo prostory veřejného zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Otevřená výzva k podání nabídek – zakázka na služby.

Samostatná zakázka (bez možnosti obnovení) na maximálně 280 000 EUR. Úkoly musí být dokončeny do 30.6.2017.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita navrhované metodologie / Váha: 60
Kritérium kvality - Název: Organizace práce a přidělování zdrojů / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Opatření týkající se kontroly kvality / Váha: 20
Cena - Váha: 50/50
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Upozorňujeme, že tyto informace byly dříve uveřejněny v oznámení předběžných informací Úř. věst. 2016/S 043-070158 ze dne 2.3.2016 s názvem „Vývoj 24 modelů PEFCR a 2 modelů OEFSR“.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 070-121425
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 070201/2016/741772/SER/ENV.B1
Název:

Vývoj 80 modelů pro reprezentativní produkty/organizace

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
05/12/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Pré Consultants B.V.
Poštovní adresa: Stationsplein 121
Obec: Amersfoort
Kód NUTS: NL NEDERLAND
PSČ: 3818 LE
Země: Nizozemsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Blonk Milieu Advies BV
Poštovní adresa: Gravin Beatrix 34
Obec: Gouda
Kód NUTS: NL NEDERLAND
PSČ: 2805 PJ
Země: Nizozemsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: GreenDelta GmbH
Poštovní adresa: Mullerstraße 135
Obec: Berlín
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
PSČ: 13349
Země: Německo
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ifu Institut für Umweltinformatik Hamburg GmbH
Poštovní adresa: Max-Brauer-Allee 50
Obec: Hamburg
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
PSČ: 22765
Země: Německo
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Maki Consulting GmbH
Poštovní adresa: Sepp-Zehentner Straße 33
Obec: Stepanskirchen
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
PSČ: 83071
Země: Německo
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Quantis sarl
Poštovní adresa: EPFL Innovation Park, Bat. D
Obec: Lausanne
Kód NUTS: CH SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
PSČ: 1015
Země: Švýcarsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: RDC Environment S.A.
Poštovní adresa: avenue Gustave Demey 57
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1160
Země: Belgie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Thinkstep AG
Poštovní adresa: Hauptstraße 111–113
Obec: Leinfelden-Echterdingen
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
PSČ: 70771
Země: Německo
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
Poštovní adresa: Boeretang 200
Obec: Mol
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 2400
Země: Belgie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 280 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 233 250.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

V souladu s čl. 134 odst. 1 písm. e) a f) prováděcích pravidel k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/1929 ze dne 28.10.2015 (finanční nařízení) během 3 let od uzavření původní smlouvy bude veřejný zadavatel moci využít jednacího řízení pro dodatečné služby (bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce) pro nové služby nebo práce spočívající v opakování podobných služeb nebo prací svěřených hospodářskému subjektu, kterému tentýž veřejný zadavatel zadal původní zakázku, a to za předpokladu, že tyto služby nebo práce jsou v souladu se základním projektem, na který byla původní zakázka zadána po zveřejnění oznámení o zakázce, při dodržení podmínek stanovených v odstavci 4 článku 134.

Datum zahájení této zakázky zmiňované v bodě II.2.7 oznámení o zakázce není přesné datum, protože nyní nedokážeme říci, kdy bude smlouva podepsána. 15.9.2016 je odhadovaným datem zahájení, ale datem ukončení je rozhodně 30.6.2017.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Veškeré připomínky týkající se zadávacího řízení můžete předložit veřejnému zadavateli uvedenému v bodě I.1.

Pokud si myslíte, že došlo k nesprávnému administrativnímu postupu, můžete podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv ve lhůtě 2 let od data, kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, na nichž se stížnost zakládá (viz http://www.ombudsman.europa.eu). Taková stížnost nebude mít za následek ani pozastavení lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení rozhodnutí o zadání zakázky můžete podat odvolání k instituci uvedené v bodě VI.4.1.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
08/12/2016