Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 450629-2015

TITitelBelgië-Brussel: Onderzoek naar de cumulatieve gezondheids- en milieuvoordelen van wetgeving inzake chemische stoffen
NDPublicatienummer aankondiging450629-2015
PDPublicatiedatum23/12/2015
OJNummer PB S248
TWPlaats van de koperBRUSSEL
AUOfficiële naam van de koperEuropese Commissie, directoraat-generaal Milieu, SRD.2 — Financiën
OLOriginele taalEN
CYLand van de koperBE
AAType koper5 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
HAEU-instelling/-agentschapEuropese Commissie
DSDocument verzonden11/12/2015
NCType contract4 - Diensten
PRType procedure1 - Openbare procedure
TDType aankondiging7 - Aankondiging van een gegunde opdracht
RPVerordening3 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
TYType inschrijving9 - Niet van toepassing
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)90700000 - Milieuzorgdiensten
IAInternetadres (URL)http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
DIRechtsgrondslagBasisrichtlijn 2004/18/EC