Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registrace na 4. seminář s uživateli dále používající data z portálu TED, který se bude konat dne 14. prosince 2023, je otevřena.

Služby - 460327-2020

02/10/2020    S192

Lucembursko-Lucemburk: Inspekce konstrukčních a dokončovacích stavebních prací a venkovních úprav na veškerém majetku Soudního dvora Evropské unie

2020/S 192-460327

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie, direction générale de l’administration, direction des bâtiments et de la sécurité
Poštovní adresa: Service du courrier officiel
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: Mme Cristina Alesón Carbonell
E-mail: DBS-marches-publics@curia.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://curia.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6595
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Inspekce konstrukčních a dokončovacích stavebních prací a venkovních úprav na veškerém majetku Soudního dvora Evropské unie

Spisové číslo: COJ-PROC-20/008
II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem tohoto výběrového řízení je poskytování následujících služeb:

Položka č. 1 – inventarizace: vypracování soupisu budov a venkovních zařízení Soudního dvora.

Položka č. 2 – inspekce: provádění inspekcí v oblasti konstrukčních a dokončovacích stavebních prací a venkovních úprav.

Položka č. 3 - specifické služby poskytnuté na vyžádání.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 110 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71315400 Stavební dozor
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Lucemburské velkovévodství.

II.2.4)Popis zakázky:

Položka č. 1 – inventarizace:

Veškeré služby nezbytné pro vypracování detailního a aktuálního soupisu všech konstrukčních systémů a architektonických prvků zhotovených v rámci konstrukčních a dokončovacích stavebních prací a venkovních úprav nemovitostí Soudního dvora.

Služby zahrnují:

— vymezení detailní struktury inventáře;

— shromáždění dokumentů nezbytných pro vytvoření inventáře;

— zaměření na plánu i přímo na místě;

— kontroly na místě;

— syntézu informací;

— formátování dat, vytvoření databáze a začlenění inventáře do softwaru, který pro účely správy inventáře vybral Soudní dvůr.

Položka č. 2 – inspekce:

Pod tyto služby spadá provádění inspekcí všech konstrukčních prvků zhotovených v rámci konstrukčních a dokončovacích stavebních prací a venkovních úprav i v případě, že nejsou výslovně uvedeny v inventáři.

Provedené inspekce budou dvojího druhu:

— pravidelné inspekce: inspekce plánované v časových intervalech, které jsou stanoveny v harmonogramu inspekcí;

— nepravidelné inspekce: inspekce, se kterými se v harmonogramu inspekcí nepočítá, jejichž provedení ovšem inspektor nebo Soudní dvůr vyhodnotí jako nezbytné.

Položka č. 3 – specifické služby poskytnuté na vyžádání:

Specifické služby, které bude nutné provést v závislosti na potřebách vyplývajících z výsledků předběžných inspekcí a které nebudou opětovně prováděny v rámci jiných položek.

Tyto služby zahrnují zejména:

— vypracování zpráv analyzujících patologické jevy nebo stabilitu konstrukcí;

— provádění laboratorních testů a zkoušek;

— zajištění specifických a neobvyklých měřicích nástrojů;

— provádění testů nebo odběru vzorků na místě, které bude vyžadovat provozovatele nebo techniky, kteří se na příslušnou oblast specializují.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 110 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 66
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Jsou plánovány 2 prohlídky místa, a to v úterý 20. října 2020 a ve čtvrtek 22. října 2020 v 10:00.

Uchazeč může se účastnit pouze 1 z těchto prohlídek.

Účast na prohlídce míst plnění je povinná a nabídky ekonomických subjektů, které se jich nezúčastnily, budou vyloučeny.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz specifikace nabídkového řízení.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 19/11/2020
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 26/11/2020
Místní čas: 11:00

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: Rue Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 87001
Země: Francie
Tel.: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Odvolání je nutno podat k Tribunálu ve lhůtě dvou měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy se o tomto oznámení stěžovatel dozvěděl. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/09/2020