Werken - 460668-2017

Beknopt weergeven

18/11/2017    S222

Spanje-Alicante: Ontwerp, levering en installatie van een nieuwe lift en een hefplatform

2017/S 222-460668

Rectificatie

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 18.10.2017, 2017/S 200-410757)

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANJE. E-mail: procurement@euipo.europa.eu

In plaats van 

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: 280 000 EUR.

II.2.6) Geraamde waarde:

Waarde zonder btw: 280 000 EUR.

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

20.11.2017 (13:00), plaatselijke tijd.

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

21.11.2017 (11:00), plaatselijke tijd.

[...]

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

[...] vóór 17.11.2017 [...]

Te lezen 

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: 310 000 EUR.

II.2.6) Geraamde waarde:

Waarde zonder btw: 310 000 EUR.

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

5.12.2017 (13:00), plaatselijke tijd.

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

7.12.2017 (11:00), plaatselijke tijd.

[...]

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

[...] vóór 6.12.2017 [...]

Het doel van deze wijziging is het toepassingsgebied van het project uit te breiden, door de functionaliteit van de lift uit te breiden tot een lift voor noodgevallen in overeenstemming met het basisdocument inzake brandveiligheid („Documento Básico Seguridad en caso de incendio”) van de Technische bouwvoorschriften („Código Téchnico de la Edificación”) en de officiële commentaar daarbij. Daarom moet het ontwerp van de gegadigde de acties, uitrusting en installaties omvatten die nodig zijn om te kunnen voldoen aan de normatieve vereisten zodat de lift als lift voor noodgevallen kan worden beschouwd.