Služby - 461086-2018

20/10/2018    S203    Agentury - Služby - Dodatečné informace - Otevřené řízení 

Lucembursko-Lucemburk: Chafea/2018/Health/03 Samostatná rámcová smlouva na poskytnutí služeb podpory pro řízení práce skupiny odborníků v oblasti (veřejného) zdraví

2018/S 203-461086

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2018/S 187-421525)

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA), Health and Food Safety Unit
Luxembourg
L-2920
Lucembursko
Kontaktní osoba: Georgios Margetidis
E-mail: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Kód NUTS: LU

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/chafea/

I.1)Název a adresa
Evropská komise, Directorate-General for Health and Food Safety
Brussels
1049
Belgie
E-mail: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Kód NUTS: LU

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/health/funding/programme_en

Adresa profilu zadavatele: https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Chafea/2018/Health/03 Samostatná rámcová smlouva na poskytnutí služeb podpory pro řízení práce skupiny odborníků v oblasti (veřejného) zdraví

Spisové číslo: Chafea/2018/Health/03
II.1.2)Hlavní kód CPV
85100000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Účelem této rámcové smlouvy je zajištění služeb v krátkém termínu pro řízení a podporu práce skupin odborníků v oblasti (veřejného) zdraví.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/10/2018
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 187-421525

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: III.1.1)
Místo v textu, které má být změněno: Způsobilost pro zajištění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Namísto:

Viz specifikace nabídkového řízení

Má být:

Viz přepracované specifikace nabídkového řízení

Číslo oddílu: III.1.3)
Místo v textu, které má být změněno: Technická a odborná způsobilost
Namísto:

Výběrová kritéria dle stanovení v zadávací dokumentaci

Má být:

Výběrová kritéria jak jsou uvedena v přepracovaných specifikacích nabídkového řízení.

VII.2)Další dodatečné informace:

V souladu s kvalifikačními kritérii pro kategorie B5 a B6 budou zveřejněny přepracované specifikace nabídkového řízení, které nahradí „anglický rodilý mluvčí / anglický mateřský jazyk“, a to „anglickým rodilým mluvčím nebo plnou odbornou znalostí doloženou jazykovým certifikátem (úroveň C2 podle CEFR nebo ekvivalentu)“