Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 461088-2018

20/10/2018    S203

Belgie-Brusel: Aktualizace nebo rozvoj strategických výzkumných programů

2018/S 203-461088

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2018/S 200-453473)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská obranná agentura
Poštovní adresa: Rue des Drapiers 17-23
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1050
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Procurement and Contract Unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eda.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Aktualizace nebo rozvoj strategických výzkumných programů

Spisové číslo: 18.ESI.OP.301
II.1.2)Hlavní kód CPV
73000000 Výzkum a vývoj a související služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Obecným cílem této rámcové smlouvy je podporovat pokračující a průběžný vývoj a aktualizaci SRA a TBB s novými vstupy v návaznosti na nástroje a procesy vyvinuté buď pro OSRA, nebo pro nástrojovou řadu OSRA.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/10/2018
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 200-453473

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 23/11/2018
Místní čas: 15:00
Má být:
Datum: 26/11/2018
Místní čas: 11:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 23/11/2018
Místní čas: 16:00
Má být:
Datum: 26/11/2018
Místní čas: 12:00
VII.2)Další dodatečné informace: