Služby - 461088-2018

20/10/2018    S203

Belgie-Brusel: Aktualizace nebo rozvoj strategických výzkumných programů

2018/S 203-461088

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2018/S 200-453473)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská obranná agentura
Poštovní adresa: Rue des Drapiers 17-23
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1050
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Procurement and Contract Unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eda.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Aktualizace nebo rozvoj strategických výzkumných programů

Spisové číslo: 18.ESI.OP.301
II.1.2)Hlavní kód CPV
73000000 Výzkum a vývoj a související služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Obecným cílem této rámcové smlouvy je podporovat pokračující a průběžný vývoj a aktualizaci SRA a TBB s novými vstupy v návaznosti na nástroje a procesy vyvinuté buď pro OSRA, nebo pro nástrojovou řadu OSRA.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/10/2018
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 200-453473

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 23/11/2018
Místní čas: 15:00
Má být:
Datum: 26/11/2018
Místní čas: 11:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 23/11/2018
Místní čas: 16:00
Má být:
Datum: 26/11/2018
Místní čas: 12:00
VII.2)Další dodatečné informace: