Služby - 465156-2017

TINázovBelgicko-Brusel: Služby na kontrolu bezpečnosti, hygieny a dobrých podmienok na pracovisku, ako aj vykonanie zdravotných inšpekcií a analýz potravín
NDČíslo zverejnenia oznámenia465156-2017
PDDátum uverejnenia22/11/2017
OJČíslo vydania série S úradného vestníka224
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia
OLPôvodný jazykFR
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný10/11/2017
DTLehota na predloženie22/12/2017
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky1 - Najnižšia cena
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)71700000 - Monitorovacie a kontrolné skúšky
71600000 - Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva
71630000 - Technická inšpekcia a skúšanie
RCMiesto plnenia (NUTS)BE1
IAInternetová adresa (URL)http://ec.europa.eu
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ