Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Stavební práce - 472978-2022

31/08/2022    S167

Česko-Ostrava: Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů

2022/S 167-472978

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 156-446494)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Národní identifikační číslo: 00845451
Poštovní adresa: Přemyslovců 63
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 709 06
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Zapletal
E-mail: info@dobrazakazka.cz
Tel.: +420 774883284
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.marianskehory.cz
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/0084545110

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD Oblá 13

II.1.2)Hlavní kód CPV
45211000 Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy týkající se úprav stávajícího bytového domu.

Projekt řeší energetické úspory objektu, a to formou dodatečného zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
26/08/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 156-446494

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: III.1.1
Místo v textu, které má být změněno: Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Namísto:

§77 odst. 1:předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; §77 odst. 2 písm. a): živnostenské oprávnění pro živnost vázanou „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“; §77 odst. 2 písm. c): Osvědčení o autorizaci pro obory:„Pozemní stavby“; §77 odst. 2 písm. c): oprávnění vydané Technickou inspekcí České republiky týkající se montáže vyhrazených elektrických zařízení v souladu se zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů; - blíže viz zadávací dokumentace

Má být:

§77 odst. 1:předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; §77 odst. 2 písm. a): živnostenské oprávnění pro živnost vázanou „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“; §77 odst. 2 písm. c): Osvědčení o autorizaci pro obory:„Pozemní stavby“; §77 odst. 2 písm. c): oprávnění vydané Technickou inspekcí České republiky týkající se montáže vyhrazených elektrických zařízení v souladu se zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů nebo původního zákona 174/1968 Sb., zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů; - blíže viz zadávací dokumentace

Číslo oddílu: III.1.3
Místo v textu, které má být změněno: Seznam a stručný popis kritérií výběru
Namísto:

§79 odst. 2 písm. a): seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací; §79 odst. 2 písm. d): osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracem, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům; §79 odst. 2 písm. e) popis technického vybavení, popis opatření dodavatele k zajištění kvality nebo popis zařízení pro výzkum;§79 odst. 2 písm. h):opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky; §79 odst. 2 písm. i)

Má být:

§79 odst. 2 písm. a): seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací; §79 odst. 2 písm. d): osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracem, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům; §79 odst. 2 písm. h):opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky; §79 odst. 2 písm. i)

Číslo oddílu: III.1.3
Místo v textu, které má být změněno: Minimální úroveň případně požadovaných standardů
Namísto:

§79 odst. 2 písm. a):3 staveb provedení zateplení budov zateplovacím systémem (výhradně objekt pozemního stavitelství patřícího do třídy 4521 dle CPV). Každá z těchto staveb musí být v objemu min. 3 mil. Kč bez DPH/1 stavba; §79 odst. 2 písm. d): pro osoby 1 stavbyvedoucí (min. střední vzdělání s mat. zkouškou, stav. směru, autorizace Pozemní stavby, praxe v pozici stavbyvedoucího min. 5 let, zkušenosti v pozici stavbyvedoucího s vedením min. 3 staveb provedení stavebních prací na stávající budově (rekonstrukce, modernizace, přestavba apod., nikoli novostavba) v pozici stavbyvedoucího, a to budovy pozemního stavitelství patřící do třídy 4521 dle CPV. Každá z těchto staveb musela být ve finančním objemu min. 3 mil. Kč bez DPH. Minimálně 1 stavba musela být provedena dodavatelem, který podává nabídku (tj. stavbyvedoucí musel být v době realizace v pracovněprávním poměru s dodavatelem - účastníkem).osvědčení vydané výrobcem či dodavatelem zateplovacího systému, který je předmětem nabídky, vystaveného na jméno příslušné osoby), 1 zástupce stavbyvedoucího (min. střední vzdělání s mat. zkouškou, stav. směru, autorizace Pozemní stavby, praxe v pozici stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího min. 3 let, zkušenosti v pozici stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího s vedením min. 3 staveb provedení stavebních prací na stávající budově (rekonstrukce, modernizace, přestavba apod., nikoli novostavba), a to budovy pozemního stavitelství patřící do třídy 4521 dle CPV. Každá z těchto staveb musela být ve finančním objemu min. 3 mil. Kč bez DPH. Minimálně 1 stavby musela být provedena dodavatelem, který podává nabídku (tj. stavbyvedoucí musel být v době realizace v pracovněprávním poměru s dodavatelem - účastníkem). osvědčení vydané výrobcem či dodavatelem zateplovacího systému, který je předmětem nabídky, vystaveného na jméno příslušné osoby); §79 odst. 2 písm. e): ISO řady 9000 pozemní stavby; §79 odst. 2 písm. h):systém environmentálního řízení a auditu Evropské unie (EMAS) nebo norma řady EN ISO 14001 nebo jiný systém environmentálního řízení uznaný v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie; §79 odst. 2 písm. i): min. 10 zaměstnanců v každém z posledních 3 roků. Z celkového počtu zaměstnanců muselo být průměrně min. 8 stavebních dělníků (či pozice obdobné)

Má být:

§79 odst. 2 písm. a):3 staveb provedení zateplení budov zateplovacím systémem (výhradně objekt pozemního stavitelství patřícího do třídy 4521 dle CPV). Každá z těchto staveb musí být v objemu min. 3 mil. Kč bez DPH/1 stavba; §79 odst. 2 písm. d): pro osoby 1 stavbyvedoucí (min. střední vzdělání s mat. zkouškou, stav. směru, autorizace Pozemní stavby, praxe v pozici stavbyvedoucího min. 5 let, zkušenosti v pozici stavbyvedoucího s vedením min. 3 staveb provedení stavebních prací na stávající budově (rekonstrukce, modernizace, přestavba apod., nikoli novostavba) v pozici stavbyvedoucího, a to budovy pozemního stavitelství patřící do třídy 4521 dle CPV. Každá z těchto staveb musela být ve finančním objemu min. 3 mil. Kč bez DPH. Minimálně 1 stavba musela být provedena dodavatelem, který podává nabídku (tj. stavbyvedoucí musel být v době realizace v pracovněprávním poměru s dodavatelem - účastníkem).osvědčení vydané výrobcem či dodavatelem zateplovacího systému, který je předmětem nabídky, vystaveného na jméno příslušné osoby), 1 zástupce stavbyvedoucího (min. střední vzdělání s mat. zkouškou, stav. směru, autorizace Pozemní stavby, praxe v pozici stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího min. 3 let, zkušenosti v pozici stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího s vedením min. 3 staveb provedení stavebních prací na stávající budově (rekonstrukce, modernizace, přestavba apod., nikoli novostavba), a to budovy pozemního stavitelství patřící do třídy 4521 dle CPV. Každá z těchto staveb musela být ve finančním objemu min. 3 mil. Kč bez DPH. Minimálně 1 stavby musela být provedena dodavatelem, který podává nabídku (tj. stavbyvedoucí musel být v době realizace v pracovněprávním poměru s dodavatelem - účastníkem). osvědčení vydané výrobcem či dodavatelem zateplovacího systému, který je předmětem nabídky, vystaveného na jméno příslušné osoby); §79 odst. 2 písm. h):systém environmentálního řízení a auditu Evropské unie (EMAS) nebo norma řady EN ISO 14001 nebo jiný systém environmentálního řízení uznaný v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie; §79 odst. 2 písm. i): min. 10 zaměstnanců v každém z posledních 3 roků. Z celkového počtu zaměstnanců muselo být průměrně min. 8 stavebních dělníků (či pozice obdobné)

Číslo oddílu: IV.2.2
Namísto:
Datum: 16/09/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 27/09/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 16/09/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 27/09/2022
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: