Služby - 473941-2018

27/10/2018    S208

Belgie-Brusel: Výzva k podávání nabídek 06A050/2018/M024 — stálý úklid budov využívaných Evropským parlamentem v Bruselu (3 položky)

2018/S 208-473941

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: Rue Wiertz 60
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: B-1047
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Direction des Infrastructures — contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4011
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: Parlement européen, service du courrier officiel, Rue Wiertz 60
Obec: Bruxelles
PSČ: BE — 1047
Země: Belgie
Kontaktní osoba: SAM Contrats et Marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4011
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Výzva k podávání nabídek 06A050/2018/M024 — stálý úklid budov využívaných Evropským parlamentem v Bruselu (3 položky)

Spisové číslo: 06A050/2018/M024
II.1.2)Hlavní kód CPV
90911200 Stavební úklid
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Evropský parlament má v úmyslu zadat stálou veřejnou zakázku s cílem podepsat 3 rámcové smlouvy o úklidu (typu „smart cleaning“) budov v současnosti nebo budoucnosti užívaných Evropským parlamentem v Bruselu, čištění jejich fasád, zasklení, rámů a skleněných příček s ohledem na ochranu životního prostředí a sociálních podmínek pracovníků.

Smlouva potrvá celkem 4 roky.

Toto nabídkové řízení se skládá z těchto 3 položek:

— položka 1: úklid prostor a další obecné hygienické služby v budovách ASP, PHS, ATR a RMD,

— položka 2: úklid prostor a další obecné hygienické služby v budovách TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON 63, MTS 30, SQM, WIE,

— položka 3: čištění fasád, zasklení, rámů, skleněných příček a turniketů (všechny budovy)

Veřejný zadavatel věnuje zvláštní pozornost sociálním a environmentálním aspektům této smlouvy.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 37 500 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo zadávat zakázky kombinující níže uvedené části nebo skupiny částí:

Položky 1 a 2 nemohou být navzájem kombinovány za podmínek uvedených v bodě 3 specifikací.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Úklid prostor a další obecné hygienické služby v budovách ASP, PHS, ATR a RMD

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45452000 Vnější úklidové práce
90914000 Čištění parkovišť
90916000 Čištění telefonních zařízení
90919000 Úklid kanceláří, škol a čištění kancelářských strojů
90919100 Čištění kancelářských strojů
90919200 Úklid kanceláří
90900000 Čisticí a hygienické služby
90910000 Úklidové služby
90911200 Stavební úklid
90522400 Čištění a úprava půdy
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel

II.2.4)Popis zakázky:

Úklid prostor a další obecné hygienické služby v budovách ASP, PHS, ATR, RMD

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 21 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Úklid prostor a další obecné hygienické služby v budovách TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON 63, MTS 30, SQM, WIE

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45452000 Vnější úklidové práce
90914000 Čištění parkovišť
90916000 Čištění telefonních zařízení
90919000 Úklid kanceláří, škol a čištění kancelářských strojů
90919100 Čištění kancelářských strojů
90919200 Úklid kanceláří
90522400 Čištění a úprava půdy
90910000 Úklidové služby
90911200 Stavební úklid
90900000 Čisticí a hygienické služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel

II.2.4)Popis zakázky:

Úklid prostor a další obecné hygienické služby v budovách TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON 63, MTS 30, SQM, WIE

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 14 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Čištění fasád, zasklení, rámů, skleněných příček a turniketů (všechny budovy)

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45452000 Vnější úklidové práce
90919100 Čištění kancelářských strojů
90919200 Úklid kanceláří
90522400 Čištění a úprava půdy
90910000 Úklidové služby
90911200 Stavební úklid
90911300 Čištění oken
90900000 Čisticí a hygienické služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel

II.2.4)Popis zakázky:

Čištění fasád, zasklení, rámů, skleněných příček a turniketů (všechny budovy).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Účast v tomto řízení výzvy k účasti v nabídkovém řízení je otevřená za stejných podmínek všem fyzickým osobám, právním subjektům a veřejným organizacím členských států Evropské unie a všem fyzickým osobám, právním subjektům a veřejným organizacím z nečlenských zemí, které uzavřely s Evropskou unií zvláštní dohodu v oblasti zajišťování veřejných dodávek v rámci podmínek stanovených v řečené dohodě, která jim umožňuje přístup k zakázce v této výzvě k účasti v nabídkovém řízení.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 11/12/2018
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 18/12/2018
Místní čas: 10:00
Místo:

Rue Belliard 80, Bruxelles, BELGIE

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Pod hrozbou zamítnutí přístupu musí uchazeči, kteří se chtějí účastnit otevírání nabídek, potvrdit svou účast prostřednictvím e-mailu (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) alespoň 2 pracovní dny předem, přičemž jejich zastoupení bude omezeno na jednu osobu.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Evropský parlament zorganizuje dne 9.11.2018 (10:00) nepovinnou návštěvu místa plnění.

Místem setkání je vstup do akreditačního střediska budovy Altiero Spinelli v Bruselu.

Účastnit se mohou až 2 zástupci za každou společnost. Aby vám mohla být připravena propustka, zašlete elektronickou poštou (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) 3 pracovní dny před konáním otevírání nabídek název vaší společnosti, jméno, funkci, číslo dokladu totožnosti a datum narození účastníků.

Potvrzení registrace vám bude zasláno elektronickou poštou.

Evropský parlament vypracuje na základě každé návštěvy místa plnění zprávu, která bude dne uveřejněna na internetové stránce etendering. Případné náklady na cestovné související s návštěvou místa ponese účastník a jejich proplacení nebude možné nárokovat u Evropského parlamentu.

Účast na prohlídce místa je nepovinná.

V průběhu této návštěvy místa plnění budou mít hospodářské subjekty možnost položit otázky, které budou považovat za relevantní a užitečné pro vypracování nabídky.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Obec: Strasbourg
PSČ: 67000
Země: Francie
Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/10/2018