Služby - 479177-2018

31/10/2018    S210

Lucembursko-Lucemburk: RESPEC – Projekt podpory pro Evropskou komisi týkající se radiologického ohrožení

2018/S 210-479177

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate General for Energy
Poštovní adresa: European Commission Directorate General Energy — Directorate D — Nuclear energy, safety and ITER, 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or, L-2530 Luxembourg
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-2530
Země: Lucembursko
E-mail: ENER-RADPROT@ec.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/energy/en

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4156
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4156
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

RESPEC – Projekt podpory pro Evropskou komisi týkající se radiologického ohrožení

Spisové číslo: ENER/D3/2018-172-2
II.1.2)Hlavní kód CPV
80511000 Školení zaměstnanců
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Generální ředitelství pro energetiku, Radiační ochrana a jaderná bezpečnost (ENER D.3), je v rámci Evropské komise odpovědné za opatření týkající se připravenosti v případě radiologického nebezpečí. Důležitou součástí těchto opatření je schopnost rychle vyhodnotit možné radiologické krizové situace nebo hrozby a doporučit jiné služby Evropské komise podle jejich vážnosti, možného budoucího vývoje a všech případných opatření Evropských společenství, kterých by bylo třeba.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 90 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Generální ředitelství pro energetiku, Radiační ochrana a jaderná bezpečnost (ENER D.3), je v rámci Evropské komise odpovědné za opatření týkající se připravenosti v případě radiologického nebezpečí. Důležitou součástí těchto opatření je schopnost rychle vyhodnotit možné radiologické krizové situace nebo hrozby a doporučit jiné služby Evropské komise podle jejich vážnosti, možného budoucího vývoje a všech případných opatření Evropských společenství, kterých by bylo třeba.

Cílem této zakázky je poskytnout dodatečnou podporu týmu pro nouzové situace ENER D.3 při radiologickém nebezpečí. Toto oddělení má v úmyslu zřídit silnou podpůrnou vazbu mezi týmem pro nouzové situace ENER D.3 a přední organizací v oblasti připravenosti na radiologické nebezpečí, „poskytovatelem služeb“. „Fáze provádění hlavních úkolů“, během které může být poskytování této podpory zahájeno, trvá 36 měsíců počínaje 1.4.2019. Záměrem je, aby bylo možné tuto podporu aktivovat kdykoliv a během nouzové situace ji nepřetržitě udržovat po dobu 24 hodin.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 90 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 41
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 04/12/2018
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 06/12/2018
Místní čas: 10:00
Místo:

Evropská komise, Directorate-General for Energy, Euroforum Building, 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or, L-2530 Luxembourg, LUCEMBURK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
25/10/2018