Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 482540-2019

Submission deadline has been amended by:  541107-2019
15/10/2019    S199

Malta-Marsa: Zajištění obsluhy a údržby bezpečnostních systémů pro Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu na Maltě

2019/S 199-482540

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: EASO – Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
Obec: Marsa
Kód NUTS: MT001 Malta
PSČ: 1917
Země: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5446
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Azyl

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zajištění obsluhy a údržby bezpečnostních systémů pro Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu na Maltě

Spisové číslo: EASO/2019/724
II.1.2)Hlavní kód CPV
50413200 Opravy a údržba protipožárních systémů a hasicích přístrojů
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

EASO vyžaduje specializované služby, aby bezpečnostní systémy byly plně funkční ve všech jeho částech a aby EASO měl plnou kontrolu nad všemi bezpečnostními systémy v budově.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Obsluha a údržba požárních bezpečnostních systémů

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
50413200 Opravy a údržba protipožárních systémů a hasicích přístrojů
51700000 Instalace a montáž zařízení pro požární ochranu
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: MT001 Malta
II.2.4)Popis zakázky:

Zajištění výkresů a/nebo databáze hlavních požárních systémů a protipožárních zařízení, kterými se zajistí správné fungování systémů jakož i preventivní a nápravná údržba, včetně pohotovostní dostupnosti a zajištění náhradních dílů, výměny chybných součástí, úpravy, kalibrace, atd.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Obsluha a údržba systémů pro kontrolu přístupu

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
42961100 Přístupové řídící systémy
50413200 Opravy a údržba protipožárních systémů a hasicích přístrojů
45343200 Instalace a montáž zařízení na hašení požárů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: MT001 Malta
II.2.4)Popis zakázky:

Zajištění výkresů a/nebo databáze systémů pro kontrolu přístupu a systému interkomu, kterými se zajistí správné fungování systémů jakož i preventivní a nápravná údržba, včetně pohotovostní dostupnosti a zajištění náhradních dílů, výměny chybných součástí, úpravy, kalibrace, atd.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 130 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Obsluha a údržba systémů uzavřených televizních okruhů

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
32323500 Kontrolní videosystémy - FB09
50343000 Opravy a údržba videosystémů - FB09
51314000 Instalace a montáž videopřístrojů - FB09
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: MT001 Malta
II.2.4)Popis zakázky:

Zajištění výkresů a/nebo databáze systémů uzavřených televizních okruhů, kterými se zajistí správné fungování systémů jakož i preventivní a nápravná údržba, včetně pohotovostní dostupnosti a zajištění náhradních dílů, výměny chybných součástí, úpravy, kalibrace, atd.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 120 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 19/11/2019
Místní čas: 11:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 20/11/2019
Místní čas: 11:00
Místo:

Prostory úřadu EASO, MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta MRS 1917, MALTA.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se mohou účastnit nanejvýš 2 zástupci každého uchazeče. Z organizačních a bezpečnostních důvodů by měl uchazeč zaslat celé jméno, datum narození, státní příslušnost a číslo občanského průkazu nebo pasu zástupců alespoň 2 pracovní dny předem úřadu EASO na adresu: contracts@easo.europa.eu.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrunewald
Obec: Luxemburg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GC@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
08/10/2019