Služby - 482554-2019

15/10/2019    S199

Německo-Karlsruhe: Sociální služby v JRC Karlsruhe

2019/S 199-482554

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 170-414498)

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, JRC – Joint Research Centre, JRC.R – Unterstützende Dienste (Brüssel), JRC.R.7 – Unterstützende Dienste Karlsruhe
Poštovní adresa: PO Box 2340
Obec: Karlsruhe
Kód NUTS: DE12 Karlsruhe
PSČ: 76125
Země: Německo
Kontaktní osoba: Abteilung Auftragsvergabe
E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/jrc/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Sociální služby v JRC Karlsruhe

Spisové číslo: JRC/KRU/2019/RP/2905
II.1.2)Hlavní kód CPV
85000000 Zdravotní a sociální péče
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Toto zadávací řízení se týká poskytování sociální pomoci zaměstnancům v aktivní službě a zaměstnancům v důchodu, jejich rodinám (včetně dalších oprávněných osob uvedených ve služebním řádu Evropské unie) v prostorách JRC v Karlsruhe.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
10/10/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 170-414498

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 28/10/2019
Místní čas: 16:00
Má být:
Datum: 13/11/2019
Místní čas: 16:00
VII.2)Další dodatečné informace: