Werken - 487631-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Frankfort a.d. Main: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2020/S 202-487631

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DB Netz AG (Bukr 16)
Postadres: Theodor-Heuss-Allee 7
Plaats: Frankfurt am Main
NUTS-code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postcode: 60486
Land: Duitsland
Contactpersoon: Bruns, Fabian
E-mail: Fabian.F.Bruns@deutschebahn.com
Telefoon: +49 20330174775
Fax: +49 20330174724
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rhein-Ruhr-Express (RRX), PA 1.2, VE1242 (Stützwand HvS inkl. LSW)

Referentienummer: 20FEI43644
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA24 Leverkusen, Kreisfreie Stadt
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 19/06/2020
Einde: 01/07/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 106-257866

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 20FEI43644
Benaming:

Rhein-Ruhr-Express (RRX), PA 1.2, VE1242 (Stützwand HvS inkl. LSW)

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA24 Leverkusen, Kreisfreie Stadt
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Stützwand HvS (km 13,3143 – km 11,655) inkl. Schlitzwand und LSW

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 19/06/2022
Einde: 01/07/2022
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Geschwister Balter Bauunternehmung
Plaats: Losheim
NUTS-code: DEA2D Städteregion Aachen
Land: Duitsland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Der Düker, in dem die Medien Gas, Wasser, MSP, NSP, Fernmeldung enthalten sind, liegt im Baufeld der Stützwand Heinrich-von-Stephan-Str. Für die Ausführungsplanung muss die genaue Lage der Leitung ermittelt und eingemessen werden.

Die Fa. Balter ist mit der Planung und Bauausführung der Stützwand beauftragt und muss sich mit den Medien in ihrem Baufeld vertraut machen. Die Beauftragung eines weiteren AN hat doppelte Kosten für die eine Einarbeitung in die Örtlichkeit zur Folge.

VII.2.3)Prijsverhogingen