Leveringen - 487708-2020

16/10/2020    S202

Suomi-Rovaniemi: Varastokarusellit ja -hakulaitteet

2020/S 202-487708

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0819616-7
Postiosoite: Ounasrinteentie 22
Postitoimipaikka: Rovaniemi
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Postinumero: FI-96400
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Salo Noora
Sähköpostiosoite: noora.salo@lshp.fi
Puhelin: +358 406357929
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.lshp.fi
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Lapin keskussairaalan laajennushanke – Hyllystöhissit sairaala-apteekkiin ja hankinta- ja logistiikkapalveluihin

Viitenumero: HANK 202/2020
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
42418400 Varastokarusellit ja -hakulaitteet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Lapin keskussairaalan laajennushankkeessa valmistuviin uusiin tiloihin hankittavat hissiperiaatteella toimivat varastoautomaatit (hyllystöhissit). Hyllystöhissejä hankitaan yhteensä neljä (4) kappaletta, kaksi (2) kappaletta sairaala-apteekkiin ja kaksi (2) kappaletta hankinta- ja logistiikkapalveluihin. Sekä sairaala-apteekin että hankinta- ja logistiikkapalveluiden hyllystöhissit tulevat kulkemaan kahdessa (2) kerroksessa.

Hankinta- ja logistiikkapalvelut ja sairaala-apteekki sijoittuvat kuumaan sairaalaan. Sairaala-apteekin tilojen käyttöönotto aloitetaan toukokuussa 2022 ja hankinta- ja logistiikkapalveluiden käyttöönotto elo–syyskuussa 2022.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
42965110 Varastojärjestelmä
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rovaniemi

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hyllystöhissejä hankitaan sairaala-apteekkiin kaksi (2) kappaletta ja hankinta- ja logistiikkapalveluihin kaksi (2) kappaletta. Molemmissa yksiköissä hyllystöhissit ovat kahden (2) kerroksen korkuisia (korkeus noin 8 metriä).

Sairaala-apteekissa hyllystöhissin ulosottoaukko tulee molempiin kerroksiin ja hyllystöhissejä käytetään tavaran varastointiin ja kuljettamiseen kerrosten välillä. Sairaala-apteekissa on käytössä WebMarela-toiminnanohjausjärjestelmä.

Hankinta- ja logistiikkapalveluissa hyllystöhissiin ulosottoaukko tulee vain toiseen kerrokseen ja hyllystöhissejä käytetään tavaran varastointiin. Hankinta- ja logistiikkapalveluissa on käytössä Gemini-toiminnanohjausjärjestelmä.

II.2.14)Lisätiedot

Tällä tietopyynnöllä haluamme ilmoittaa tulevasta hankinnasta ja kartoittaa hankinnasta kiinnostuneita toimittajia. Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tulevaan tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan tulevassa tarjouskilpailussa.

II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
04/01/2021

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Pyydämme hankinnasta kiinnostuneita tarjoajia ilmoittamaan kiinnostuksensa sähköpostitse osoitteeseen noora.salo@lshp.fi Ilmoita viestissä yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa. Kiinnostuneiksi ilmoittautuneiden toimittajien kanssa tullaan käymään markkinavuoropuhelua loppuvuoden aikana.

Lisätietoja hankintamenettelystä antaa hankintasuunnittelija Noora Salo, p. +358 406357929, noora.salo@lshp.fi

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12/10/2020