Leveringen - 488043-2020

Submission deadline has been amended by:  550554-2020
16/10/2020    S202

Sverige-Eksjö: Tyngre motorfordon

2020/S 202-488043

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Eksjö kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0589
Postadress: Södra Kyrkogatan 4
Ort: Eksjö
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
Postnummer: 575 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Helen Engdahl
E-post: helen.engdahl@eksjo.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eksjo.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhanmthty&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhanmthty&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Lastväxlare med vattentank

Referensnummer: 20/132
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34140000 Tyngre motorfordon
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser köp av lastväxlare med vattentank till Räddningstjänsten i Eksjö.

Inbjudan

Eksjö kommun, Räddningstjänsten, inbjuder till anbudsgivning avseende köp av en lastväxlare med vattentank.

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen omfattar köp av en (1) styck nytillverkad lastväxlare med vattentank enligt upphandlingsdokumentet med tillhörande bilagor.

Fordonet ska vara inrett och utrustat enligt kravspecifikationen.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34100000 Motorfordon
34130000 Motorfordon för godstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Eksjö

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser köp av lastväxlare med vattentank till Räddningstjänsten i Eksjö.

Inbjudan

Eksjö kommun, Räddningstjänsten, inbjuder till anbudsgivning avseende köp av en lastväxlare med vattentank.

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen omfattar köp av en (1) styck nytillverkad lastväxlare med vattentank enligt upphandlingsdokumentet med tillhörande bilagor.

Fordonet ska vara inrett och utrustat enligt kravspecifikationen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 08/12/2020
Slut: 31/12/2021
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 16/11/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 28/02/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 17/11/2020
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Jönköping
Ort: Jönköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/10/2020