Leveringen - 488248-2020

16/10/2020    S202

Polen-Wroclaw: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2020/S 202-488248

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Postadres: ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12–14
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 50-411
Land: Polen
Contactpersoon: Anna Holeniewska
E-mail: zamowienia.publiczne@dolnyslask.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.umwd.dolnyslask.pl
Adres van het kopersprofiel: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agencja Rozwoju Regionalnego „Arleg" S.A.
Postadres: ul. M. Rataja 26
Plaats: Legnica
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 59-220
Land: Polen
E-mail: magda.roicka@arleg.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.arleg.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Postadres: ul. Wybrzeże Słowackiego 12–14
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 50-411
Land: Polen
E-mail: andrzej.rakowski@dolnyslask.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dolnyslask.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
Postadres: al. Kasztanowa 3a–5
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 53-125
Land: Polen
E-mail: agnieszka.ignor@dawg.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dawg.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląska Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wroclawiu
Postadres: ul. Stawowa 24
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 50-018
Land: Polen
E-mail: farmadent@wp.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.farmadent.wroclaw.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu
Postadres: ul. Strzegomska 20
Plaats: Wałbrzych
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 58-308
Land: Polen
E-mail: mowwalbrzych@op.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mowwalbrzych.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze
Postadres: ul. Legnicka 16
Plaats: Jawor
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 59-400
Land: Polen
E-mail: kierownik@mowjawor.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mowjawor.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
Postadres: ul. Skarbowców 8a
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 53-025
Land: Polen
E-mail: joanna.adamska@dodn.dolnyslask.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dodn.dolnyslask.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Postadres: ul. Trzebnicka 42–44
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 50-230
Land: Polen
E-mail: m.marchewka@dops.wroc.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dops.wroc.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Postadres: ul. Łagiewnicka 12
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 50-512
Land: Polen
E-mail: logistyka@word.wroc.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dord.wroc.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Postadres: ul. Dworska 8
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 54-144
Land: Polen
E-mail: szymonosw12@gmail.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.oswdn.wroclaw.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Postadres: ul. Kamiennogórska 16
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 54-034
Land: Polen
E-mail: jkkonecki@op.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.oswdn.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Postadres: ul. Ogrodowa 5b
Plaats: Wałbrzych
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 58-306
Land: Polen
E-mail: renata.ciempa@dwup.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dwup.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Zespół Szkół Medyczno-Sportowych
Postadres: ul. Traugutta 5
Plaats: Świdnica
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 58-100
Land: Polen
E-mail: administracja@dzsms.swidnica.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dzsms.swidnica.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach
Postadres: Biedrzychowice 20
Plaats: Olszyna
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 59-830
Land: Polen
E-mail: dzs@biedrzychowice.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.biedrzychowice.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie
Postadres: Bożków 89 a
Plaats: Bożków
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 57-441
Land: Polen
E-mail: zsa@netgate.com.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zsa-bozkow.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze
Postadres: ul. kard. S. Wyszyńskiego 1
Plaats: Jawor
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 59-400
Land: Polen
E-mail: medykjawor@dja.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zespolszkoljawor.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu
Postadres: ul. Gimnazjalna 7
Plaats: Karpacz
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Land: Polen
E-mail: sekretariat@dzs.karpacz.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dzs.karpacz.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Zespół Szkół w Lubinie
Postadres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 72
Plaats: Lubin
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 59-300
Land: Polen
E-mail: kadry@dzs.lubin.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dzs.lubin.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu
Postadres: ul. Piłsudskiego 15/17
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 50-044
Land: Polen
E-mail: zofia.weglinska@dbgitr.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dbgitr.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr
Postadres: pl. Zamkowy 1
Plaats: Legnica
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 59-220
Land: Polen
E-mail: k.drozdowska@centrumzamek.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.centrumzamek.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
Postadres: ul. J. Korczaka 1
Plaats: Kamienna Góra
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 58-400
Land: Polen
E-mail: lslawinski@dcr.org.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dcr.org.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Postadres: ul. Grabiszyńska 105
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 53-439
Land: Polen
E-mail: azygadlewicz@dctk.wroc.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dctk.wroc.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.
Postadres: ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 50-226
Land: Polen
E-mail: mwolny@dczp.wroclaw.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dczp.wroclaw.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
Postadres: ul. Piłsudskiego 60
Plaats: Jelenia Góra
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 58-500
Land: Polen
E-mail: pawel.pituch@filharmonia.jgora.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.filharmonia.jgora.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu
Postadres: ul. Słowackiego 4
Plaats: Wałbrzych
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 58-300
Land: Polen
E-mail: a_simm@filharmonia-sudecka.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.filharmonia-sudecka.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instytut Rozwoju Terytorialnego
Postadres: ul. Dawida 1a
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 50-527
Land: Polen
E-mail: agnieszka.iwanicka@irt.wroc.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.irt.wroc.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Muzeum Gross-Rosen
Postadres: ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoźnica
Plaats: Goczałków
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 58-152
Land: Polen
E-mail: elzbieta.kopec@gross-rosen.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gross-rosen.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
Postadres: ul. Matejki 28
Plaats: Jelenia Góra
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 58-500
Land: Polen
E-mail: przetargi@muzeumkarkonoskie.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.muzeumkarkonoskie.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze
Postadres: ul. Cieplicka 126A
Plaats: Jelenia Góra
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 58-570
Land: Polen
E-mail: krystyna.kiezun@999.jgora.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.999.jgora.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
Postadres: ul. Dworcowa 7
Plaats: Legnica
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 59-220
Land: Polen
E-mail: w.drozd@pogotowie-legnica.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.pogotowie-legnica.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
Postadres: ul. Ziębicka 34–38
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 50-507
Land: Polen
E-mail: m.paszulewicz@pogotowie-ratunkowe.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.pogotowie-ratunkowe.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stawy Milickie S.A.
Postadres: Ruda Sułowska 20
Plaats: Milicz
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 56-300
Land: Polen
E-mail: m.zakrzacka@stawymilickie.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.stawymilickie.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
Postadres: ul. Zdrojowa 8
Plaats: Długopole-Zdrój
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 57-540
Land: Polen
E-mail: alfons.filip@uzdrowisko-ladek.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.uzdrowisko-ladek.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.
Postadres: ul. Henryka Sienkiewicza 5
Plaats: Szczawno-Zdrój
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 58-310
Land: Polen
E-mail: mfajek@szczawno-jedlina.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.szczawno-jedlina.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
Postadres: ul. Mickiewicza 1, Lubiąż
Plaats: Wołów
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 56-100
Land: Polen
E-mail: grzegorz.mydlowski@lubszpital.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lubszpital.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim
Postadres: ul. Sudecka 3A
Plaats: Stronie Śląskie
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 57-550
Land: Polen
E-mail: zamowienia@wcpd.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wcpd.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego
Postadres: al. Dębowa 16
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 53-121
Land: Polen
E-mail: a.paluch@pantomima.wroc.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.pantomima.wroc.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zamówienie wspólne na zakup energii elektrycznej dla jednostek Województwa Dolnośląskiego

Referentienummer: DU-Z-IV.272.2.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 082 950.77 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 082 950.77 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020