Leveringen - 488474-2020

16/10/2020    S202

Griekenland-Thessaloniki: Motorvoertuigen

2020/S 202-488474

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dimos Ampelokipon - Menemenis
Postadres: Patr. Grigorioy E' 12
Plaats: Thessaloniki
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Postcode: 561 23
Land: Griekenland
Contactpersoon: Dimos Ampelokipon - Menemenis
E-mail: d.liapaki@ampelokipi-menemeni.gr
Telefoon: +30 2313313644/+30 2313313641
Fax: +30 2313313625
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ampelokipi-menemeni.gr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού, και ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Referentienummer: 639/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Προμήθεια λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού, και ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 249 960.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια 1 λεωφορείου καινούργιου, αμεταχείριστου, σύγχρονης κατασκευής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρότυπο Euro 6) με 45+1+1+1 Α.με.Α. θέσεων.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121000 Bussen en touringcars
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
NUTS-code: EL52 Κεντρική Μακεδονία
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια 1 λεωφορείου καινούργιου, αμεταχείριστου, σύγχρονης κατασκευής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρότυπο Euro 6) με 45+1+1+1 Α.με.Α. θέσεων.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Κινητήρας / Weging: 11,5
Kwaliteitscriterium - Naam: Σύστημα μετάδοσης της κίνησης / Weging: 9
Kwaliteitscriterium - Naam: Σύστημα διεύθυνσης / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Σύστημα ανάρτησης / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Σύστημα πέδησης / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Τροχοί - ελαστικά / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Ηλεκτρικό σύστημα / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Όργανα ελέγχου και παρελκόμενα οδήγησης / Weging: 8,5
Kwaliteitscriterium - Naam: Πλαίσιο - αμάξωμα / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Εγγύηση καλής λειτουργίας / Weging: 12
Kwaliteitscriterium - Naam: Υποστήριξη - συνεργεία / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Εκπαίδευση / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Χρόνος και τόπος παράδοσης / Weging: 9
Prijs - Weging: Προσφερθείσα τιμή/Συνολική βαθ
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). Το έργο έχει αφορά στην Πράξη «Προμήθεια λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού, και ηλεκτροκίνητων οχημάτων», η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς».

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια 2 ηλεκτροκίνητων επιβατηγών οχημάτων, τουλάχιστον 4 θέσεων.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144900 Elektrische voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
NUTS-code: EL52 Κεντρική Μακεδονία
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια 2 ηλεκτροκίνητων επιβατηγών οχημάτων, τουλάχιστον 4 θέσεων.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Κινητήρας / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Συσσωρευτές / Weging: 33
Kwaliteitscriterium - Naam: Επιδόσεις οχήματος / Weging: 26
Kwaliteitscriterium - Naam: Σύστημα πέδησης / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Φορτιστής ταχείας φόρτισης / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Παρελκόμενα / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Εγγύηση καλής λειτουργίας / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Υποστήριξη - συνεργεία / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Εκπαίδευση / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Χρόνος παράδοσης / Weging: 5
Prijs - Weging: Προσφερθείσα τιμή/Συνολική βαθ
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). Το έργο έχει αφορά στην Πράξη «Προμήθεια λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού, και ηλεκτροκίνητων οχημάτων», η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς».

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια 1 ηλεκτροκίνητου οχήματος μεταφοράς φορτίου (ωφ. φορτίο καρότσας τουλάχιστον 210 κγρ).

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144900 Elektrische voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
NUTS-code: EL52 Κεντρική Μακεδονία
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια 1 ηλεκτροκίνητου οχήματος μεταφοράς φορτίου (ωφ. φορτίο καρότσας τουλάχιστον 210 κγρ).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Κινητήρας / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Σύστημα πέδησης / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Επιδόσεις οχήματος / Weging: 44
Kwaliteitscriterium - Naam: Συσσωρευτές / Weging: 18
Kwaliteitscriterium - Naam: Εγγύηση καλής λειτουργίας / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Υποστήριξη - συνεργεία / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Εκπαίδευση / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Χρόνος παράδοσης / Weging: 5
Prijs - Weging: Προσφερθείσα τιμή/Συνολική βαθ
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). Το έργο έχει αφορά στην Πράξη «Προμήθεια λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού, και ηλεκτροκίνητων οχημάτων», η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς».

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 081-190440
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18813/20
Perceel nr.: 1
Benaming:

Προμήθεια 1 λεωφορείου καινούργιου, αμεταχείριστου, σύγχρονης κατασκευής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρότυπο Euro 6) με 45+1+1+1 Α.με.Α. θέσεων.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Εμπορική Μηχανημάτων και Βιομηχανικών Ειδών Α.Ε. διακριτικός τίτλος «Ergotrak»
Postadres: Σιδηροκάστρου 5 - 7
Plaats: Αττική
NUTS-code: EL30 Aττική
Postcode: 118 55
Land: Griekenland
Telefoon: +30 2106293400
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 205 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 203 900.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18814/20
Perceel nr.: 2
Benaming:

Προμήθεια 2 ηλεκτροκίνητων επιβατηγών οχημάτων, τουλάχιστον 4 θέσεων.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aiglon Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Αυτοκινήτων
Postadres: Λ. Κηφισίας 240 - 242
Plaats: Αττική
NUTS-code: EL30 Aττική
Postcode: 152 31
Land: Griekenland
Telefoon: +30 2106700250
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 46 096.70 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 46 060.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Προμήθεια 1 ηλεκτροκίνητου οχήματος μεταφοράς φορτίου (ωφ. φορτίο καρότσας τουλάχιστον 210 κγρ).

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης
Plaats: Θεσσαλονίκη
Land: Griekenland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης
Postadres: Πατρ. Γρηγορίου Ε' 12
Plaats: Θεσσαλονίκη
Postcode: 561 23
Land: Griekenland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020