Leveringen - 488584-2020

16/10/2020    S202

Magyarország-Budapest: Földgáz

2020/S 202-488584

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_33027551
Postai cím: Gellérthegy utca 30–32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lukács Tamás
E-mail: forum@forumzrt.hu
Telefon: +36 204121855
Fax: +36 16170616
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://elkh.org
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Agrártudományi Kutatóközpont
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_79702102
Postai cím: Brunszvik utca 2. 174. 176
Város: Martonvásár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 2462
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lukács Tamás
E-mail: forum@forumzrt.hu
Telefon: +36 204121855
Fax: +36 16170616
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.agrar.mta.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71462927
Postai cím: Csatkai Endre utca 6–8.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lukács Tamás
E-mail: forum@forumzrt.hu
Telefon: +36 204121855
Fax: +36 16170616
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://csfk.mta.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96089790
Postai cím: Szigony utca 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lukács Tamás
E-mail: forum@forumzrt.hu
Telefon: +36 204121855
Fax: +36 16170616
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://koki.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70942785
Postai cím: Tóth Kálmán utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: LUkács Tamás
E-mail: forum@forumzrt.hu
Telefon: +36 204121855
Fax: +36 16170616
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.krtk.mta.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Ökológiai Kutatóközpont
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_19965990
Postai cím: Klebelsberg Kunó utca 3. 571/1
Város: Tihany
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8237
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lukács Tamás
E-mail: forum@forumzrt.hu
Telefon: +36 204121855
Fax: +36 16170616
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.okologia.mta.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Természettudományi Kutatóközpont
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_30537497
Postai cím: Magyar tudósok körútja 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lukács Tamás
E-mail: forum@forumzrt.hu
Telefon: +36 204121855
Fax: +36 16170616
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ttk.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Kutatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Földgáz energia beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000654012020
II.1.2)Fő CPV-kód
09123000 Földgáz
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Gázminőségi előírásoknak megfelelő földgáz energia beszerzése az Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat Titákrsága által irányított intézetek részére teljes ellátás alapú földgáz adásvételi szerződéssel 2020.10.1. napjától 2021.9.30. napjáig. Szerződés keretében lehívható földgáz mennyisége 23877425 MJ. Mennyiségi eltérés (opció) a szerződőtt mennyiség 30 %-a.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 65 362 484.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09123000 Földgáz
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

9400 Sopron, Csatkai Endre utca 6-8.

1083 Budapest, Szigony utca 43.

1097 Budapest, Tóth Kálmán u.4.

8237 Tihany, Klebelsberg K. u. 3.

1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Gázminőségi előírásoknak megfelelő földgáz energia beszerzése az Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat Titákrsága által irányított intézetek részére teljes ellátás alapú földgáz adásvételi szerződéssel 2020.10.1. napjától 2020.9.30. napjáig. Szerződés keretében lehívható földgáz mennyisége 23877425 MJ. Mennyiségi eltérés (opció) a szerződőtt mennyiség 30 %-a.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles további, a fenti (1. rész II.2.4. pontban szereplő) alapmennyiséghez képest + 30 % földgáz energia átvételére. Alapmennyiség: 23877425 MJ Opciós mennyiség: 7163227 MJ Teljes mennyiség (Alap és opciós mennyiségegyütt): 31040652 MJ Az Alapmennyiségen felüli opcionális érték lehívására ajánlatkérő nem vállalkötelezettséget. Az opcionális mennyiség lehívására rendelkezésre álló határidő megegyezik az alapmennyiség lehívására rendelkezésre álló határidővel. Amennyiben az alapmennyiség lehívásra került, úgy az alapmennyiségen felüli mennyiség - egyoldalú jognyilatkozattal - az opcionális mennyiség terhére kerül lehívásra. Az opcionális rész terhére való megrendelés, illetőleg teljesítés vonatkozásában az Alapmennyiségtől eltérő szabályokat a szerződés nem rögzít. További szabályok a szerződéstervezetben.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét a beszerzés műszaki egységének oszthatatlansága miatt nem biztosítja.

Ajánlatkérő a II.2.5) pont szereplő Ár értékelési szempont alatt az alábbiakat érti: Ajánlattevőnek az ajánlati árát „Fajlagos nettó ajánlati ár” (Ft/MJ) kell a felolvasólapon megadnia, minden mellékdíj és adó nélkül. Az ajánlati árat két tizedesjegy pontossággal kell megadni.

Ajánlatkérő kizárólag a legalacsonyabb ár bírálati szempontot alkalmazza tekintettel arra a tényre, hogy a konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelmények miatt, további minőségi jellemzőket nem lehet figyelembe venni az eljárás során.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 138-338988
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Földgáz energia beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/09/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NKM Energia Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_10366000
Postai cím: II. János Pál pápa tér 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: boksay.katalin@nkm.energy
Telefon: +36 207780931
Fax: +36 14771225
Internetcím: http://www.nemzetikozmuvek.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 65 362 484.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

Ajánlattevő: Alteo Energiakereskedő Zrt.

Székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5.

Adószám: 23720448-1-41

Nettó ajánlati ár (Ft/MJ): 2,81

Ajánlattevő: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.

Adószám: 25343502-2-44

Nettó ajánlati ár (Ft/MJ): 2,57

Ajánlattevő: Elmű-Émász Energiakereskedő Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74

Adószám: 12928130-2-44

Nettó ajánlati ár (Ft/MJ): 4,34

Ajánlattevő: E.on Energiamegoldások Kft

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 17.

Adószám: 13322142-2-41

Nettó ajánlati ár (Ft/MJ): 2,46

Ajánlattevő: JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

Székhely: 1141 Budapest, Mogyoródi út 168.

Adószám: 12936773-2-44

Nettó ajánlati ár (Ft/MJ): 2,62

Ajánlattevő: NKM Energia Zrt.

Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adószám: 26713111-2-44

Nettó ajánlati ár (Ft/MJ): 2,19

Nyertes Ajánlattevő:

Ajánlattevő: NKM Energia Zrt.

Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adószám: 26713111-2-44

Nettó ajánlati ár (Ft/MJ): 2,19

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/10/2020