Leveringen - 488607-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Saarbrücken: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

2020/S 202-488607

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HWK des Saarlandes
Plaats: Saarbrücken
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
Land: Duitsland
E-mail: zukunftsprojekt@hwk-saarland.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.hwk-saarland.de
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VgA HWK Saarland Modernisierung der Ausstattung GTZ und AdH 2017 (AS2.1)

Referentienummer: 874 340/09 (AS2.1)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 416 913.37 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Augenoptik – Less Stress Bohrmaschine

Perceel nr.: AS2.1_1.1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33136000 Draai- en slijpinstrumentarium
42637000 Gereedschapswerktuigen voor het boren of frezen van metaal
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Augenoptik – Brillenglasschleifautomaten

Perceel nr.: AS2.1_1.2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33136000 Draai- en slijpinstrumentarium
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Augenoptik – Videozentriergerät 1

Perceel nr.: AS2.1_1.3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31612300 Elektrische signalisatie-uitrusting voor motoren
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Augenoptik – Videozentriergerät 2

Perceel nr.: AS2.1_1.4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
31612300 Elektrische signalisatie-uitrusting voor motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Elektro Messgeräte

Perceel nr.: AS2.1_10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Präsentationstechnik

Perceel nr.: AS2.1_13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30000000 Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maschinen 6

Perceel nr.: AS2.1_14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
42000000 Bedrijfsmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

TV-Medien

Perceel nr.: AS2.1_16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
30000000 Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maschinen 1 (Stumpfschweißen konventionell)

Perceel nr.: AS2.1_21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42660000 Toestellen voor (hard)solderen en lassen, machines en uitrusting voor oppervlakteharden; machines en toestellen voor warmspuiten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maschinen 5 (Werkzeugausgabesystem)

Perceel nr.: AS2.1_24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
42000000 Bedrijfsmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maschinen 3 – Zerspanung/Drehen

Perceel nr.: AS2.1_8.1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
42000000 Bedrijfsmachines
33136000 Draai- en slijpinstrumentarium
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maschinen 3 – Holzbearbeitung

Perceel nr.: AS2.1_8.2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
42000000 Bedrijfsmachines
43810000 Houtbewerkingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maschinen 3 – Bohren/Fräsen

Perceel nr.: AS2.1_8.3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42637000 Gereedschapswerktuigen voor het boren of frezen van metaal
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maschinen 3 – WIG-Schweißen

Perceel nr.: AS2.1_8.4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42660000 Toestellen voor (hard)solderen en lassen, machines en uitrusting voor oppervlakteharden; machines en toestellen voor warmspuiten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Messgeräte Antenne

Perceel nr.: AS2.1_9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: AS2.1_Los1.1
Benaming:

Augenoptik Less Stress Bohrm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Interspeed LessStress GmbH & Co. KG
Plaats: Steinhagen
NUTS-code: DEA42 Gütersloh
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 849.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 599.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10
Perceel nr.: AS2.1_Los14
Benaming:

Maschinen 6 Werkzeugvoreinstellgerät

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: E. Zoller GmbH & Co. KG
Plaats: Pleidelsheim
NUTS-code: DE115 Ludwigsburg
Postcode: 74385
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 424.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 280.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 11
Perceel nr.: AS2.1_Los21
Benaming:

Maschinen 1 Stumpfschweißen konventionell

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: WIDOS GmbH
Plaats: Ditzingen
NUTS-code: DE115 Ludwigsburg
Postcode: 71254
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 832.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 348.96 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 12
Perceel nr.: AS2.1_Los24
Benaming:

Maschinen 5 – Werkzeugausgabesystem

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gödde GmbH
Plaats: Köln
NUTS-code: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Postcode: 50739
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 790.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 325.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 13
Perceel nr.: AS2.1_Los1.4
Benaming:

Videozentriergerät 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 14
Perceel nr.: AS2.1_Los10
Benaming:

Elektro-Messgeräte

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 15
Perceel nr.: AS2.1_Los16
Benaming:

TV Medien

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: AS2.1_Los1.2
Benaming:

Augenoptik Brillenschleifautomaten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Luneau Technology Deutschland GmbH
Plaats: Ratingen
NUTS-code: DEA1C Mettmann
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 192 556.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 131 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: AS2.1_Los1.3
Benaming:

Videozentriergerät 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Essilor GmbH
Plaats: Freiburg im Breisgau
NUTS-code: DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
Postcode: 79100
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 800.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: AS2.1_Los8.1
Benaming:

Maschinen 3 Holzbearbeitung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: E. W. NEU GmbH
Plaats: Worms
NUTS-code: DEB39 Worms, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 186.10 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 443.39 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: AS2.1_Los8.2
Benaming:

Maschinen 3 Drehen Fräsen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: E. W. NEU GmbH
Plaats: Worms
NUTS-code: DEB39 Worms, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 102 973.36 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 97 221.12 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: AS2.1_Los8.3
Benaming:

Maschinen 3 Doppelgehrungssäge

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pressta Eisele GmbH
Plaats: Bullay
NUTS-code: DEB1C Cochem-Zell
Postcode: 56859
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 41 790.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 42 740.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: AS2.1_Los8.4
Benaming:

Maschinen 3 Schweißgeräte

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gustav Westerfeld GmbH
Plaats: Saarbrücken
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
Postcode: 66121
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 300.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 925.04 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: AS2.1_Los9
Benaming:

Messgeräte Antenne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: KWS-Electronic Test Equipment GmbH
Plaats: Großkarolinenfeld
NUTS-code: DE21K Rosenheim, Landkreis
Postcode: 83109
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 480.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 700.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: AS2.1_Los13
Benaming:

Präsentatonstechnik

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: E. W. NEU GmbH
Plaats: Worms
NUTS-code: DEB39 Worms, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 968.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 530.66 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020