Leveringen - 488888-2020

16/10/2020    S202

România-Iași: Produse de origine animală, carne şi produse din carne

2020/S 202-488888

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi
Număr naţional de înregistrare: 9899076
Adresă: Str. Vasile Lupu nr. 57A
Localitate: Iași
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700309
Țară: România
Persoană de contact: Marian Matei
E-mail: achizitii.dgaspcis@dasiasi.ro
Telefon: +40 232474800
Fax: +40 232240088
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dasiasi.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Protecție socială

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru de furnizare produse de origine animală: conserve din carne, produse din carne, carne și organe porc, carne de vită, carne de pasăre, carne miel

Număr de referinţă: 9899076_2020_PAAPD1135942
II.1.2)Cod CPV principal
15100000 Produse de origine animală, carne şi produse din carne
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru de furnizare:

— lot 1 – conserve din carne centre copii adulti;

— lot 2 – produse din carne centre copii adulti;

— lot 3 – carne si organe porc centre copii adulti;

— lot 4 – carne de vita centre copii adulti;

— lot 5 – carne de pasare congelata centre copii adulti;

— lot 6 – carne de miel centre copii adulti.

Acestea se vor livra cu caracteristicile şi în condiţiile solicitate în caietul de sarcini. Plata se va face prin OP in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii facturi de catre beneficiar la sediul autoritatii contractante si prin exceptie, in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data inregistrarii acesteia in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea 72/2013 actualizata, in situaţia în care ordonatorul principal de credite nu a aprobat bugetul anual de cheltuieli.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturii este de 15 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Acordul-cadru asigura necesarul pentru o perioada de 12 luni si are ca obiect incheierea de contracte subsecvente pentru achizitia de produse de origine animala necesare pentru hrana beneficiarilor din centrele subordonate DGASPC Iasi. Cantitatile estimate minime si maxime ale acordului-cadru si ale celui mai mare contract subsecvent sunt in caietul de sarcini.

Cantitatile minime/maxime ale acordului-cadru si ale celui mai mare contract subsecvent estimat a se incheia in cadrul derularii acordului se regasesc in caietul de sarcini.

Valoarea estimata acord-cadru:

— lot 1: minimum 20 325,90 RON si maximum 238 952,80 RON;

— lot 2: minimum 99 941,82 RON si maximum 1 174 404,02 RON;

— lot 3: minimum 64 348,00 RON si maximum 744 149,40 RON;

— lot 4: minimum 25 164,02 RON si maximum 282 183,60 RON;

— lot 5: minimum 88 597,30 RON si maximum 1 041 757,80 RON;

— lot 6: minimum 2 813,00 RON si maximum 23 200,00 RON.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 3 112 225.64 RON / Cea mai ridicată ofertă: 3 193 144.74 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Conserve din carne centre copii adulți și CPV Mircești

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15100000 Produse de origine animală, carne şi produse din carne
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

La sediile centrelor sociale din cadrul DGASPC Iași.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform cantitatilor minime si maxime din caietul de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este: minimum 20 325,90 RON si maximum 119 237,10 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Carne de miel centre copii adulți și CPV Mircești

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15100000 Produse de origine animală, carne şi produse din carne
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

La sediile centrelor sociale din cadrul DGASPC Iași.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform cantitatilor minime si maxime din caietul de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este: minimum 2 813,00 RON si maximum 23 200,00 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Produse din carne centre copii adulți și CPV Mircești

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15100000 Produse de origine animală, carne şi produse din carne
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

La sediile centrelor sociale din cadrul DGASPC Iași.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform cantitatilor minime si maxime din caietul de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este: minimum 99 941,82 RON si maximum 587 287,81 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Carne și organe de porc centre copii adulți și CPV Mircești

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15100000 Produse de origine animală, carne şi produse din carne
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

La sediile centrelor sociale din cadrul DGASPC Iași.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform cantitatilor minime si maxime din caietul de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este: minimum 64 348,00 RON si maximum 372 074,70 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Carne de vită centre copii adulți și CPV Mircești

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15100000 Produse de origine animală, carne şi produse din carne
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

La sediile centrelor sociale din cadrul DGASPC Iași.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform cantitatilor minime si maxime din caietul de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este: minimum 25 164,02 RON si maximum 141 091,80 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Carne de pasăre congelată centre copii adulți și CPV Mircești

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15100000 Produse de origine animală, carne şi produse din carne
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

La sediile centrelor sociale din cadrul DGASPC Iași.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform cantitatilor minime si maxime din caietul de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este: minimum 88 597,30 RON si maximum 523 321,90 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 120-291402
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 27094
Lot nr.: 2
Titlu:

Produse din carne centre copii adulți și CPV Mircești

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
05/10/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Carpatis
Număr naţional de înregistrare: RO 712360
Adresă: Str. Mirăuţi nr. 72
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 720028
Țară: România
E-mail: ionutburac@gmail.com
Telefon: +40 747220050
Fax: +40 230522724
Adresă internet: www.carpatis.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Vascar S.A.
Număr naţional de înregistrare: 829522
Adresă: Str. Podul Înalt nr. 4
Localitate: Vaslui
Cod NUTS: RO216 Vaslui
Cod poștal: 730217
Țară: România
E-mail: achizitii@vascar.ro
Telefon: +40 235361131
Fax: +40 235361475
Adresă internet: WWW.VASCAR.RO
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 174 404.02 RON
Oferta cea mai scăzută: 1 061 523.70 RON / Cea mai ridicată ofertă: 1 122 204.90 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 27095
Lot nr.: 3
Titlu:

Carne și organe de porc centre copii adulți și CPV Mircești

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
05/10/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Vascar S.A.
Număr naţional de înregistrare: 829522
Adresă: Str. Podul Înalt nr. 4
Localitate: Vaslui
Cod NUTS: RO216 Vaslui
Cod poștal: 730217
Țară: România
E-mail: achizitii@vascar.ro
Telefon: +40 235361131
Fax: +40 235361475
Adresă internet: WWW.VASCAR.RO
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Carpatis
Număr naţional de înregistrare: RO 712360
Adresă: Str. Mirăuţi nr. 72
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 720028
Țară: România
E-mail: ionutburac@gmail.com
Telefon: +40 747220050
Fax: +40 230522724
Adresă internet: www.carpatis.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 026 333.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 981 389.40 RON / Cea mai ridicată ofertă: 989 449.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 27177
Lot nr.: 5
Titlu:

Carne de pasăre congelată centre copii adulți și CPV Mircești

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/10/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Ellmar Com
Număr naţional de înregistrare: RO4499001
Adresă: Str. Abator nr. 3
Localitate: Târgu Neamț
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Cod poștal: 615200
Țară: România
E-mail: ellmar_com@yahoo.com
Telefon: +40 233790377
Fax: +40 233791218
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Saltempo S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 3119988
Adresă: Calea Prutului nr. 87A
Localitate: Galați
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Cod poștal: 800513
Țară: România
E-mail: licitatii@saltempo.ro
Telefon: +40 263406363/ +40 236406363
Fax: +40 263406364/ +40 236406364
Adresă internet: www.saltempo.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 041 757.80 RON
Oferta cea mai scăzută: 886 014.70 RON / Cea mai ridicată ofertă: 898 193.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 27096
Lot nr.: 6
Titlu:

Carne de miel centre copii adulți și CPV Mircești

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
05/10/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Carpatis
Număr naţional de înregistrare: RO 712360
Adresă: Str. Mirăuţi nr. 72
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 720028
Țară: România
E-mail: ionutburac@gmail.com
Telefon: +40 747220050
Fax: +40 230522724
Adresă internet: www.carpatis.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 23 200.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 23 120.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 23 120.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 27097
Lot nr.: 1
Titlu:

Conserve din carne centre copii adulți și CPV Mircești

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
05/10/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Vascar S.A.
Număr naţional de înregistrare: 829522
Adresă: Str. Podul Înalt nr. 4
Localitate: Vaslui
Cod NUTS: RO216 Vaslui
Cod poștal: 730217
Țară: România
E-mail: achizitii@vascar.ro
Telefon: +40 235361131
Fax: +40 235361475
Adresă internet: WWW.VASCAR.RO
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 238 952.80 RON
Oferta cea mai scăzută: 160 177.84 RON / Cea mai ridicată ofertă: 160 177.84 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 700309
Țară: România
E-mail: dgaspc.achizitii@yahoo.com
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul achiziții publice tehnic patrimoniu și Serviciul juridic și contencios din cadrul DGASPC Iași
Adresă: Str. Vasile Lupu nr. 57A
Localitate: Iași
Cod poștal: 700309
Țară: România
E-mail: achizitii.dgaspcis@yahoo.com
Telefon: +40 232474800
Fax: +40 232279654
Adresă internet: www.dasiasi.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/10/2020