Leveringen - 488894-2020

16/10/2020    S202

România-Brașov: Combustibili pe bază de lemn

2020/S 202-488894

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
Număr naţional de înregistrare: 9870339
Adresă: Str. Iuliu Maniu nr. 6
Localitate: Brașov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500091
Țară: România
Persoană de contact: Ilie Mircea Barbu
E-mail: achizitii@dgaspcbv.ro
Telefon: +40 268417100
Fax: +40 268411124
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dgaspcbv.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Protecție socială

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare combustibil pentru încălzit – lemn de foc de esență tare și brichete de rumeguș

Număr de referinţă: P - 19; P - 20
II.1.2)Cod CPV principal
09111400 Combustibili pe bază de lemn
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul achizitiei îl constituie asigurarea de combustibil - lemn de foc de esentă tare și brichete de rumeguș - necesar incălzirii centrelor din subordinea DGASPC Brașov care au in dotare centrale pe lemne.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 757 757.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brichete de rumeguș - Tarlungeni, Budila, Teliu

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
09111400 Combustibili pe bază de lemn
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

CTF Daniel, CTF Lizuca, LP Adrian, CTF Buburuza, CTF Greierașul

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant. min. AC - 1.000 kg; Cant. max. AC - 17.750 kg; Cant. min. CS - 1.000 kg; Cant. max. CS - 12.200 kg;

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brichete de rumeguș - Dacia

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
09111400 Combustibili pe bază de lemn
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

CP Dacia

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant. min. AC - 100 kg; Cant. max. AC - 12.000 kg; Cant. min. CS - 100 kg; Cant. max. CS - 6.000 kg;

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lemn de foc de esență tare - Tarlungeni, Budila, Teliu

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
03413000 Lemn de foc
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

CTF Daniel, CTF Lizuca, LP Adrian, CTF Buburuza, CTF Greierașul

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant. min. AC - 51 mst; Cant. max. AC - 430 mst; Cant. min. CS - 51 mst; Cant. max. CS - 209 mst;

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lemn de foc de esență tare - Timisul de Sus

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
03413000 Lemn de foc
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

CIA Sf. Anton

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant. min. AC - 150 mst; Cant. max. AC - 900 mst; Cant. min. CS - 150 mst; Cant. max. CS - 390 mst;

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lemn de foc de esență tare -Brădet

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
03413000 Lemn de foc
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

CS BRADET

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant. min. AC - 190 mst; Cant. max. AC - 1,070 mst; Cant. min. CS - 190 mst; Cant. max. CS - 480 mst;

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brichete de rumegus -Brădet

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
09111400 Combustibili pe bază de lemn
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

CS BRADET

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant. min. AC - 9.000 kg; Cant. max. AC - 50.000 kg; Cant. min. CS -9.000 kg; Cant. max. CS - 23.000 kg;

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brichete de rumeguș - Timisul de Sus

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
09111400 Combustibili pe bază de lemn
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

CIA Timiș

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant. min. AC - 43.000 kg; Cant. max. AC - 236.000 kg; Cant. min. CS - 43.000 kg; Cant. max. CS - 101.000 kg;

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lemn de foc de esență tare - Dacia

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
03413000 Lemn de foc
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

CP Dacia

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant. min. AC - 10 mst; Cant. max. AC -400 mst; Cant. min. CS - 10 mst; Cant. max. CS - 220 mst;

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 123-299760
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 61557
Lot nr.: 1
Titlu:

Lemn de foc de esență tare - Tarlungeni, Budila, Teliu

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MIREL COM
Număr naţional de înregistrare: RO17368199
Adresă: Strada PE SUB MESE, Nr. 113
Localitate: Poiana Marului
Cod NUTS: RO122 Braşov
Țară: România
E-mail: mirel.banu@yahoo.com
Telefon: +40 731341033
Adresă internet: www.e-licitie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 29 295.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 29 295.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 61572
Lot nr.: 4
Titlu:

Lemn de foc de esență tare - Dacia

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MIREL COM
Număr naţional de înregistrare: RO17368199
Adresă: Strada PE SUB MESE, Nr. 113
Localitate: Poiana Marului
Cod NUTS: RO122 Braşov
Țară: România
E-mail: mirel.banu@yahoo.com
Telefon: +40 731341033
Adresă internet: www.e-licitie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 35 820.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 35 820.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 61588
Lot nr.: 8
Titlu:

Brichete de rumeguș - Dacia

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BIG TIME
Număr naţional de înregistrare: RO17273676
Adresă: Strada Iorga Nicolae, Nr. 3
Localitate: Sfantu Gheorghe
Cod NUTS: RO123 Covasna
Cod poștal: 520089
Țară: România
E-mail: bigtimesrl@yahoo.com
Telefon: +40 744166381
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 13 200.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 11 640.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 11 640.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 61583
Lot nr.: 7
Titlu:

Brichete de rumeguș - Timisul de Sus

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: D.K.D. FOREST
Număr naţional de înregistrare: RO22525397
Adresă: Strada CAMPULUI, Nr. 97A
Localitate: Sacele
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 505600
Țară: România
E-mail: panitihenriettadkd@yahoo.com
Telefon: +40 727894899
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 25 960.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 25 960.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 25 960.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 61565
Lot nr.: 3
Titlu:

Lemn de foc de esență tare - Timisul de Sus

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 7
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MIREL COM
Număr naţional de înregistrare: RO17368199
Adresă: Strada PE SUB MESE, Nr. 113
Localitate: Poiana Marului
Cod NUTS: RO122 Braşov
Țară: România
E-mail: mirel.banu@yahoo.com
Telefon: +40 731341033
Adresă internet: www.e-licitie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 175 500.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 175 500.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 61568
Lot nr.: 4
Titlu:

Lemn de foc de esență tare - Dacia

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 7
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MIREL COM
Număr naţional de înregistrare: RO17368199
Adresă: Strada PE SUB MESE, Nr. 113
Localitate: Poiana Marului
Cod NUTS: RO122 Braşov
Țară: România
E-mail: mirel.banu@yahoo.com
Telefon: +40 731341033
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 110 000.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 79 600.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 79 600.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 61581
Lot nr.: 6
Titlu:

Brichete de rumegus -Brădet

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: D.K.D. FOREST
Număr naţional de înregistrare: RO22525397
Adresă: Strada CAMPULUI, Nr. 97A
Localitate: Sacele
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 505600
Țară: România
E-mail: panitihenriettadkd@yahoo.com
Telefon: +40 727894899
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 55 000.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 55 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 55 000.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 61576
Lot nr.: 5
Titlu:

Brichete de rumeguș - Tarlungeni, Budila, Teliu

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BIG TIME
Număr naţional de înregistrare: RO17273676
Adresă: Strada Iorga Nicolae, Nr. 3
Localitate: Sfantu Gheorghe
Cod NUTS: RO123 Covasna
Cod poștal: 520089
Țară: România
E-mail: bigtimesrl@yahoo.com
Telefon: +40 744166381
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 19 525.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 16 685.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 16 685.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 61556
Lot nr.: 1
Titlu:

Lemn de foc de esență tare - Tarlungeni, Budila, Teliu

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 7
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MIREL COM
Număr naţional de înregistrare: RO17368199
Adresă: Strada PE SUB MESE, Nr. 113
Localitate: Poiana Marului
Cod NUTS: RO122 Braşov
Țară: România
E-mail: mirel.banu@yahoo.com
Telefon: +40 731341033
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 118 250.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 81 270.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 81 270.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 61559
Lot nr.: 2
Titlu:

Lemn de foc de esență tare -Brădet

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: K&M IMPORT-EXPORT
Număr naţional de înregistrare: 5030940
Adresă: Strada ARPAD, Nr. 92
Localitate: Calnic
Cod NUTS: RO123 Covasna
Cod poștal: 527167
Țară: România
E-mail: kmimpex_srl@yahoo.com
Telefon: +40 744326092
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 294 250.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 208 650.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 208 650.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 61566
Lot nr.: 3
Titlu:

Lemn de foc de esență tare - Timisul de Sus

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MIREL COM
Număr naţional de înregistrare: RO17368199
Adresă: Strada PE SUB MESE, Nr. 113
Localitate: Poiana Marului
Cod NUTS: RO122 Braşov
Țară: România
E-mail: mirel.banu@yahoo.com
Telefon: +40 731341033
Adresă internet: www.e-licitie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 62 400.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 62 400.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 61582
Lot nr.: 6
Titlu:

Brichete de rumegus -Brădet

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: D.K.D. FOREST
Număr naţional de înregistrare: RO22525397
Adresă: Strada CAMPULUI, Nr. 97A
Localitate: Sacele
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 505600
Țară: România
E-mail: panitihenriettadkd@yahoo.com
Telefon: +40 727894899
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 22 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 22 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 61563
Lot nr.: 2
Titlu:

Lemn de foc de esență tare -Brădet

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: K&M IMPORT-EXPORT
Număr naţional de înregistrare: 5030940
Adresă: Strada ARPAD, Nr. 92
Localitate: Calnic
Cod NUTS: RO123 Covasna
Cod poștal: 527167
Țară: România
E-mail: kmimpex_srl@yahoo.com
Telefon: +40 744326092
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 81 900.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 81 900.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 61579
Lot nr.: 5
Titlu:

Brichete de rumeguș - Tarlungeni, Budila, Teliu

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BIG TIME
Număr naţional de înregistrare: RO17273676
Adresă: Strada Iorga Nicolae, Nr. 3
Localitate: Sfantu Gheorghe
Cod NUTS: RO123 Covasna
Cod poștal: 520089
Țară: România
E-mail: bigtimesrl@yahoo.com
Telefon: +40 744166381
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 324.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 4 324.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 61585
Lot nr.: 7
Titlu:

Brichete de rumeguș - Timisul de Sus

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: D.K.D. FOREST
Număr naţional de înregistrare: RO22525397
Adresă: Strada CAMPULUI, Nr. 97A
Localitate: Sacele
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 505600
Țară: România
E-mail: panitihenriettadkd@yahoo.com
Telefon: +40 727894899
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 96 800.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 96 800.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 61589
Lot nr.: 8
Titlu:

Brichete de rumeguș - Dacia

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BIG TIME
Număr naţional de înregistrare: RO17273676
Adresă: Strada Iorga Nicolae, Nr. 3
Localitate: Sfantu Gheorghe
Cod NUTS: RO123 Covasna
Cod poștal: 520089
Țară: România
E-mail: bigtimesrl@yahoo.com
Telefon: +40 744166381
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 820.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 5 820.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 94716
Lot nr.: 4
Titlu:

Lemn de foc de esență tare - Dacia

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 7
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MIREL COM
Număr naţional de înregistrare: RO17368199
Adresă: Strada PE SUB MESE, Nr. 113
Localitate: Poiana Marului
Cod NUTS: RO122 Braşov
Țară: România
E-mail: mirel.banu@yahoo.com
Telefon: +40 731341033
Adresă internet: www.e-licitie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 43 780.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 43 780.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 44169
Lot nr.: 1
Titlu:

Lemn de foc de esență tare - Tarlungeni, Budila, Teliu

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 7
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MIREL COM
Număr naţional de înregistrare: RO17368199
Adresă: Strada PE SUB MESE, Nr. 113
Localitate: Poiana Marului
Cod NUTS: RO122 Braşov
Țară: România
E-mail: mirel.banu@yahoo.com
Telefon: +40 731341033
Adresă internet: www.e-licitie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 9 450.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 9 450.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 94721
Lot nr.: 6
Titlu:

Brichete de rumegus -Brădet

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: D.K.D. FOREST
Număr naţional de înregistrare: RO22525397
Adresă: Strada CAMPULUI, Nr. 97A
Localitate: Sacele
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 505600
Țară: România
E-mail: panitihenriettadkd@yahoo.com
Telefon: +40 727894899
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 16 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 16 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 94719
Lot nr.: 5
Titlu:

Brichete de rumeguș - Tarlungeni, Budila, Teliu

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BIG TIME
Număr naţional de înregistrare: RO17273676
Adresă: Strada Iorga Nicolae, Nr. 3
Localitate: Sfantu Gheorghe
Cod NUTS: RO123 Covasna
Cod poștal: 520089
Țară: România
E-mail: bigtimesrl@yahoo.com
Telefon: +40 744166381
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 9 588.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 9 588.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 94711
Lot nr.: 2
Titlu:

Lemn de foc de esență tare -Brădet

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 6
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: K&M IMPORT-EXPORT
Număr naţional de înregistrare: 5030940
Adresă: Strada ARPAD, Nr. 92
Localitate: Calnic
Cod NUTS: RO123 Covasna
Cod poștal: 527167
Țară: România
E-mail: kmimpex_srl@yahoo.com
Telefon: +40 744326092
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 64 350.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 64 350.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 74294
Lot nr.: 1
Titlu:

Lemn de foc de esență tare - Tarlungeni, Budila, Teliu

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/10/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 7
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MIREL COM
Număr naţional de înregistrare: RO17368199
Adresă: Strada PE SUB MESE, Nr. 113
Localitate: Poiana Marului
Cod NUTS: RO122 Braşov
Țară: România
E-mail: mirel.banu@yahoo.com
Telefon: +40 731341033
Adresă internet: www.e-licitie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 670.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 5 670.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 44175
Lot nr.: 3
Titlu:

Lemn de foc de esență tare - Timisul de Sus

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 7
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MIREL COM
Număr naţional de înregistrare: RO17368199
Adresă: Strada PE SUB MESE, Nr. 113
Localitate: Poiana Marului
Cod NUTS: RO122 Braşov
Țară: România
E-mail: mirel.banu@yahoo.com
Telefon: +40 731341033
Adresă internet: www.e-licitie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 32 175.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 32 175.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 75011
Lot nr.: 5
Titlu:

Brichete de rumeguș - Tarlungeni, Budila, Teliu

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
10/10/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BIG TIME
Număr naţional de înregistrare: RO17273676
Adresă: Strada Iorga Nicolae, Nr. 3
Localitate: Sfantu Gheorghe
Cod NUTS: RO123 Covasna
Cod poștal: 520089
Țară: România
E-mail: bigtimesrl@yahoo.com
Telefon: +40 744166381
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 880.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 880.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 44173
Lot nr.: 2
Titlu:

Lemn de foc de esență tare -Brădet

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 6
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: K&M IMPORT-EXPORT
Număr naţional de înregistrare: 5030940
Adresă: Strada ARPAD, Nr. 92
Localitate: Calnic
Cod NUTS: RO123 Covasna
Cod poștal: 527167
Țară: România
E-mail: kmimpex_srl@yahoo.com
Telefon: +40 744326092
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 19 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 19 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 30429
Lot nr.: 3
Titlu:

Lemn de foc de esență tare - Timisul de Sus

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
07/05/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 7
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MIREL COM
Număr naţional de înregistrare: RO17368199
Adresă: Strada PE SUB MESE, Nr. 113
Localitate: Poiana Marului
Cod NUTS: RO122 Braşov
Țară: România
E-mail: mirel.banu@yahoo.com
Telefon: +40 731341033
Adresă internet: www.e-licitie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 290.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 4 290.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 97414
Lot nr.: 3
Titlu:

Lemn de foc de esență tare - Timisul de Sus

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 7
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MIREL COM
Număr naţional de înregistrare: RO17368199
Adresă: Strada PE SUB MESE, Nr. 113
Localitate: Poiana Marului
Cod NUTS: RO122 Braşov
Țară: România
E-mail: mirel.banu@yahoo.com
Telefon: +40 731341033
Adresă internet: www.e-licitie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 76 050.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 76 050.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 94708
Lot nr.: 1
Titlu:

Lemn de foc de esență tare - Tarlungeni, Budila, Teliu

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 7
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MIREL COM
Număr naţional de înregistrare: RO17368199
Adresă: Strada PE SUB MESE, Nr. 113
Localitate: Poiana Marului
Cod NUTS: RO122 Braşov
Țară: România
E-mail: mirel.banu@yahoo.com
Telefon: +40 731341033
Adresă internet: www.e-licitie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 34 965.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 34 965.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 99722
Lot nr.: 7
Titlu:

Brichete de rumeguș - Timisul de Sus

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: D.K.D. FOREST
Număr naţional de înregistrare: RO22525397
Adresă: Strada CAMPULUI, Nr. 97A
Localitate: Sacele
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 505600
Țară: România
E-mail: panitihenriettadkd@yahoo.com
Telefon: +40 727894899
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 101 200.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 101 200.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/10/2020