Dodávky - 489020-2021

28/09/2021    S188

Česko-Plzeň: Diagnostika

2021/S 188-489020

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 139-369147)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Fakultní nemocnice Plzeň
Národní identifikační číslo: 00669806
Poštovní adresa: Edvarda Beneše 1128/13
Obec: Plzeň
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 305 99
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Matěj Novák
E-mail: kozak@fnplzen.cz
Tel.: +420 377103533
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.fnplzen.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FNPlzen

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Diagnostika pro imunohematologická vyšetření krve - TO - 2021

Spisové číslo: 36/21-3
II.1.2)Hlavní kód CPV
33694000 Diagnostika
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro přístrojovou a manuální analýzu imunohematologických vyšetření krve v rozsahu a specifikaci dle bodu 2.4.. Spotřebním materiálem se pro účely této veřejné zakázky rozumí veškeré diagnostické sety, reagencie, systémové roztoky a jiné přípravky sloužící k analýze vzorků, kontrole, čištění a nezbytné údržbě přístroje. Součástí plnění zakázky je rovněž bezplatné zapůjčení 3 ks analyzátorů včetně veškerého potřebného příslušenství (jeden analyzátor pro část 1, dva analyzátory pro část 2 - krevní sklady) a přístrojového vybavení pro manuální zpracování vzorků (pro část 2 - laboratoř speciální imunohematologie).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/09/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 139-369147

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 25/08/2021
Má být:
Datum: 02/11/2021
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 25/08/2021
Má být:
Datum: 02/11/2021
VII.2)Další dodatečné informace: