Leveringen - 489206-2020

16/10/2020    S202

Polen-Łódź: Personal computers

2020/S 202-489206

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 184-443769)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Województwo Łódzkie
Nationaal identificatienummer: 7251739344
Postadres: al. Piłsudskiego 8
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL712 Łódzki
Postcode: 90-051
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Tylki
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Telefoon: +48 426633391
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://portal.smartpzp.pl/umwl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regionalne Centrum Polityki Społecznej
Postadres: ul. Snycerska 8
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL712 Łódzki
Postcode: 91-302
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Tylki
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Telefoon: +48 426633391
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://portal.smartpzp.pl/umwl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojewódzki Urząd Pracy
Postadres: ul. Wólczańska 49
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL712 Łódzki
Postcode: 90-608
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Tylki
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Telefoon: +48 426633391
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://portal.smartpzp.pl/umwl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego
Postadres: al. Piłsudskiego 12
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL712 Łódzki
Postcode: 90-051
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Tylki
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Telefoon: +48 426633327
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://portal.smartpzp.pl/umwl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Postadres: al. Piłsudskiego 12
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL712 Łódzki
Postcode: 90-051
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Tylki
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Telefoon: +48 426633391
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://portal.smartpzp.pl/umwl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi
Postadres: ul. Solna 14
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL712 Łódzki
Postcode: 91-423
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Tylki
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Telefoon: +48 426633391
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://portal.smartpzp.pl/umwl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi
Postadres: ul. Gabriela Narutowicz 122
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL712 Łódzki
Postcode: 90-145
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Tylki
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Telefoon: +48 426633391
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://portal.smartpzp.pl/umwl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Postadres: al. Piłsudskiego 8
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL712 Łódzki
Postcode: 90-051
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Tylki
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Telefoon: +48 426633391
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://portal.smartpzp.pl/umwl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Referentienummer: ASI.272.45.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213000 Personal computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 184-443769

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 26/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 28/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 26/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 28/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: