Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Stavební práce - 490133-2021

28/09/2021    S188

Česko-Brno: Výstavba zařízení na zpracování odpadu

2021/S 188-490133

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 138-368263)

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: SAKO Brno, a.s.
Národní identifikační číslo: 60713470
Poštovní adresa: Jedovnická 4247/2
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 62800
Země: Česko
Kontaktní osoba: MT Legal s.r.o, advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno
E-mail: vz@mt-legal.com
Tel.: +420 542210351
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.sako.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.sako.cz/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II - linka K1)

II.1.2)Hlavní kód CPV
45222100 Výstavba zařízení na zpracování odpadu
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky, je návrh a výstavba vysoce účinného zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II - linka K1). Bližší informace v zadávací dokumentaci.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/09/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 138-368263

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 15/09/2021
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 11/10/2021
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Důvod změny je uveden ve Vysvětlení č.5 dostupném na profilu zadavatele.